2015/2016 – Laguny, řeky, nábřeží

Home / Aktuality / 2015/2016 – Laguny, řeky, nábřeží

Čistíme břehy a hledáme dlouhodobou vizi.

Domluvili jsme s Povodím Vltavy (PVL) model údržby břehových porostů tak, aby celý levý břeh Vltavy, který sousedí se Zbraslaví, byl 2x ročně vysekán a uklizen. Městská část má v úmyslu doplnit z vlastních prostředků intervaly údržby, pokud nebude plán PVL dostačující. PVL dále vyčistilo na podzim 2015 prostor přístaviště parníků u podchodu v ulici U Malé řeky, MČ Zbraslav pak na jaře 2016 investovala část prostředků z projektu revitalizace Kaškova nábřeží do zvelebení celého prostoru k příležitosti slavnostního otevření obnoveného Přístaviště parníků na Zbraslavi. Dalším krokem bude úprava celého místa ve smyslu vybudování nových povrchů, osazení lavičkami a doufejme, že vznikne i nový vstup do Vltavy v místě ukončení původní hráze Malé řeky.

Foto: www.facebook.com/zbraslav
Foto: www.facebook.com/zbraslav

Připravili jsme plán péče o zeleň a komunikace v oblasti Lahovic a Lahoviček. Komplikací je nevyjasněná majetková struktura veřejných prostranství, a tím i neurčitá správa komunikací. I přesto se nám podařilo navýšit četnost a rozsah péče o zeleň pro zprůchodnění hlavních pěších koridorů, aby se místní dostali nebezpečně k řece a na cyklostezku.

V říjnu proběhlo štábní cvičení MHMP Berounka 2015, které odhalilo slabé stránky krizového řízení hlavního města. Snažíme se o partnerství s magistrátem, který realizuje opravu a dostavbu protipovodňových opatření na Zbraslavi, ale zejména s ohledem na změny ve vedení hlavního města se nám to příliš nedaří. Slíbená prezentace studie hodnotící možnosti protipovodňové ochrany Lahovic a Lahoviček zatím neproběhla.

Memorandum o společném postupu při řešení oblasti soutoku Vltavy a Berounky bylo přijato zastupitelstvem hlavního města.  Institut plánování a rozvoje města pracuje na strategii přípravy projektu „Příměstský park“.