2017 – Veřejný prostor

Home / Aktuality / 2017 – Veřejný prostor

Místa, kde obyvatelé Zbraslavi tráví nejvíce času, jsme upravovali tak, aby byla bezpečnější, hezčí a komfortnější.

Pokračuje příprava revitalizace Zbraslavského náměstí a jeho okolí spolu se změnou organizace dopravy. Společnost 4ct zpracovává návrh strategie dalšího postupu a přípravu zadání architektonické soutěže. Připravili jsme rekonstrukci pomníku. Na náměstí proběhly zatím drobné úpravy: rekonstrukce chodníků, nové lampy, nové autobusové přístřešky a úprava zeleně.

Pro horní část Zbraslavi připravujeme revitalizaci prostranství na Slunečním městě. Občané v dotaznících navrhovali využití prostoru, které by se jim líbilo. Poté byl zpracován návrh řešení – projektová studie od ateliéru IAV – a k němu proběhlo veřejné setkání, kde občané diskutovali o svých připomínkách k návrhu. Projekt bude postupně realizován v roce 2018.

Udržujeme ulice a chodníky. Ve dvou etapách proběhla úprava a nová výsadba stromořadí v ulici Elišky Přemyslovny. Celý pás zeleně opravdu prokoukl, podařilo se zlikvidovat i staré skládky stavebního odpadu, které tvořily velkou část povrchu pod keřovým patrem. Osadili jsme nové zastávky, celkem je na Zbraslavi už 7 nových prosklených zastávek.

Magistrát hl. m. Prahy (MHMP) vyslyšel naše urgence a desítky schůzek konaných během posledních tří let konečně přinesly posun: MHMP připravuje velkou rekonstrukci ulice Žabovřeské, včetně chodníků, parkování, přechodů a zastávek. Zrekonstruovány už byly ulice pod Havlínem, v lokalitě Pod Sirénou u Belvederu, Boženy Stárkové nebo okolo školy Nad Parkem.

Průběžně uklízíme veřejná prostranství, se kterým i nadále pomáhá sdružení Etincelle. Vznikla nová kontejnerová stání a úpravy prostoru těch stávajících.

Nové lavičky se objevily u mnoha zbraslavských zastávek MHD, na náměstí, na dětských hřištích, u nových sportovišť (workoutové hřiště). Postupně obměňujeme ty dosluhující a doplňujeme je i v souvislosti se všemi revitalizacemi ve veřejném prostoru. „Kavárenské posezení“ vzniklo na schodech před Městským domem (daroval IPR).

V Městské zahradě jsme nechali zrekonstruovat gabionové terasy, přidali zábradlí podél chodníku v horní části a na jaře se v areálu zahrady chystají nové výsadby. Pečujeme o zrekonstruovaný lesopark Belveder.

Ve veřejném prostoru je důležitá také občanská vybavenost. I když některé záležitosti nemůžeme přímo ovlivnit, snažíme se spolupracovat na jejich řešení a oslovujeme odpovědné instituce:

  • Snažíme se dohodnout s Českou poštou na zkvalitnění jejích služeb pro zbraslavské občany, pomáháme najít vhodnější prostory s podmínkou garantování většího rozsahu služeb.
  • Spolupracujeme na řešení problémů s dopravou na Strakonické. Už na jaře proběhla jednání na ROPID o pokračování autobusového pruhu v další etapě, tj. od Lahovického mostu až k začátku současného vyhrazeného BUS-pruhu u Velké Chuchle. Nyní je tato varianta v projednávání (PČR, Odbor dopravy, IPR…).
  • Probíhá rekonstrukce dalších obecních bytů a jejich pronajímání.