Ptáte se, proč jsou jinde dál? Odpověď je jednoduchá – základním předpokladem úspěšné obce je dlouhodobá stabilita jejího vedení. Sousedé nám ukazují, že to funguje. 100pro Zbraslav je připravené pokračovat!

je volební uskupení nezávislých kandidátů s podporou České Pirátské strany, Strany Zelených a hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ.

jde do svých 2. komunálních voleb pod číslem 2!

100 je celek, společenství lidí, naplnění myšlenek
pro je nasazení, energie i profesionalita
Zbraslav je náš domov

 Vážení občané,

před 4 roky jsme se spojili do týmu, jehož cílem je řádná správa Zbraslavi ve prospěch všech jejích obyvatel. Získali jsme od voličů obrovskou důvěru. Přijali jsme zodpovědnost a pracovali pro Zbraslav. Pomáhalo nám i Vaše zapojení, nápady a podpora. Společně s Vámi jsme nastartovali proměnu Zbraslavi.

Naše první 4 roky na radnici vnímáme jako začátek, kdy jsme postavili dobrý základ. Charakter tohoto období určil volební výsledek 100pro Zbraslav. Díky volební většině jsme pracovali rychleji, ale nikdy bez respektu k názoru druhých. Dobrým základem bylo otevřené jednání vedení obce vůči všem zastupitelům i veřejnosti a věcná a odborná debata k jednotlivým problémům. Jsme po dlouhé době vedení obce, které se nehádalo, neútočilo, nerozpadlo, nezahodilo dobré záměry svých předchůdců, ale systematicky pracovalo ve prospěch občanů, a dosáhlo viditelných výsledků.

100pro Zbraslav je tým, který funguje. Předstupujeme před Vás a chceme se o Vaši důvěru znovu ucházet. Velikou hodnotu pro nás má mít rád svou obec, místo ve kterém žijeme. Dobrý vztah k obci, pokud je opravdový, se projevuje prací. Každá dobrá věc může vzniknout jen z ochoty udělat něco pro ostatní, vložit svou energii a schopnosti, obětovat svůj čas společnému cíli. Jsme rádi, že na vzhledu i atmosféře Zbraslavi začíná být dobrý vztah k obci vidět. Obyvatelé i návštěvníci říkají, že mají ze Zbraslavi příjemnější pocit.

Pro příští volební období máme rozpracované projekty a konkrétní plán, jak dál pracovat. Máme vizi a sny, kam směřovat pro vzdálenější budoucnost. Máme odvahu pustit se do velkých věcí i trpělivost dělat ty drobné. Vážíme si práce a názorů druhých. Vždyť nakonec všichni máme jedno společné. Máme zodpovědnost za místo, kde žijeme se svými rodinami.

Samotné volební strany nebo zastupitelstvo nezmůžou nic bez podpory, nápadů a zapojení vás, občanů. S vaší pomocí se Zbraslav pohnula, proměnila, ožila. Děkujeme všem, kteří v tom jsou s námi. Prosíme, pojďme pokračovat společně!

za 100pro Zbraslav Vás zdraví
Zuzana Vejvodová, starostka městské části Praha-Zbraslav

O nás…

Pracujeme na zbraslavské radnici a můžete nás potkat jako vedoucí Skauta, Pexesa, Okrašlovacího spolku, organizujeme Slavnosti Elišky Přemyslovny, Zbraslavské jarmarky, sportovní dny, bojujeme proti splavnění Berounky, těžbě štěrkopísku a nekoncepční zástavbě, dobrovolnicky uklízíme zanedbaná prostranství. Jako místní podnikatelé nabízíme dobré služby. Můžete nás slyšet na koncertech, vidět v divadelních představeních, potkat ve sportovních oddílech, při jízdě historických automobilů a velocipedů či se s námi svézt parníkem.

Ing. Zuzana Vejvodová

Ing. Zuzana Vejvodová

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Stavební inženýrka
Bez politické příslušnosti
Navržena za: Strana zelených

Je mi 55 let a jsem stavební inženýrka. 12 let jsem členkou místního zastupitelstva, 4 roky jsem starostkou Zbraslavi.
Když jsem přijala funkci starostky, nebyla jsem si jistá, zda si budu umět poradit se vším, co mne čeká. S předchozí zkušeností z práce radní a také z opozičních řad to sice bylo jednodušší, ale stejně bylo hodně toho, co bylo nutné učit se za pochodu. Pomáhaly mi zkušenosti a rady ostatních pražských starostů, dobří kolegové na úřadě, setkávání s občany.
Ve své profesi jsem byla zvyklá pracovat systematicky, spolupracovat v týmu a nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Stejně jsem přistoupila i ke své práci na radnici a věřila jsem, že aktivní lidé a smysluplné projekty dokážou Zbraslav probudit. A tak vzniknul Belvedér, nová škola, Městský dům, skatepark…
Moje rodina je na Zbraslavi pevně zakořeněná. Žijeme zde i pracujeme, máme zde svůj domov. Zbraslav vnímám jako místo s historií, osobitým vzhledem i zajímavými lidskými osudy. Jako starostka si uvědomuji, že to nejsou jen pragmatické starosti, co dělá Zbraslav místem pro domov. Je nezbytné znát její historii a probouzet tradice, abychom se s ní my, její obyvatelé, mohli ztotožnit. Proto byl Rok pro Zbraslav-900 let, Karel IV., 8kový rok pro Zbraslav, oprava pomníku na Zbraslavském náměstí…
Zbraslaváci často pošilhávají s mírnou závistí po okolních obcích a ptají se, proč tam jsou dál. Odpověď je jednoduchá – základním předpokladem úspěšné obce je dlouhodobá stabilita jejího vedení. Sousedé nám ukazují, že to funguje.
Naše první čtyři roky na radnici vnímám jako začátek. Zbraslav se pohnula, proměnila, ožila. Postavili jsme dobrý základ. 100pro Zbraslav je společenství lidí, které stále funguje. Máme vizi, rozpracované projekty, plány i sny, odvahu pustit se do velkých věcí i trpělivost dělat ty drobné. Stojíme si za svými rozhodnutími a respektujeme názory a rozhodnutí ostatních. Vážíme si podpory, ocenění i kritických názorů. Vždyť nakonec všichni máme jedno společné. Máme zodpovědnost za místo, kde žijeme se svými rodinami. Proto kandiduji znovu za 100pro Zbraslav, proto chci pokračovat na 100% pro Zbraslav.

Mgr. Michaela Bernardová

Mgr. Michaela Bernardová

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Socioložka
Bez politické příslušnosti
Navržena za: Strana zelených

Je mi 46 let. Žiji na Zbraslavi 18 let. Od prvního roku zde jsem – nevím, jak to napsat lidštěji – aktivní občankou. Zapojovala jsem se v komisích rady, pomáhala při povodních, založila jsem Okrašlovací spolek a Pexeso, které 12 let vedu, vymýšlela projekty, jak přivést veřejnost k Vltavě, jak propojit místní spolky, kluby a organizace, jak podpořit místní kulturně-sportovní dění a v posledních 4 letech jsem neuvolněná místostarostka MČ. Všechna ta angažovanost byla akční, zajímavá, svobodná, fajn. Vstoupit do politiky bylo přirozeným vyústěním vší té aktivity. Ale je to jako s porodem – kdo by do toho šel, kdyby věděl, jak to probíhá? V pozici místostarostky se věci nedějí už tak svobodně, velmi často mají nezajímavý a zdlouhavý proces, svobodné rozhodování skoro mizí a fajn pocit se dostavuje provázen nejistotou a sporadicky. Nevím, jestli bych měla tolik entusiasmu stát se místostarostkou, kdybych věděla, že to bude tak komplikované.
Naštěstí je Zbraslav plná výborných, chytrých a milých lidí, s nimiž se mi podařilo překonat mnoho nesnází, poradit se, spolupracovat. Lidí, kteří mě nenechali na holičkách a byli ochotni se spolu se mnou opřít do překážek a jejich zdolávání. Byla to vlastně výborná zkušenost. Jak pracovní, tak lidská. Odhalila z mnohem detailnější perspektivy, co by bylo potřeba pro Zbraslav ještě udělat, co dotáhnout, co vymyslet nového, co vylepšit a co změnit.
Mé – chvílemi až nerozvážné – nadšení z dosavadního volebního období střídá uvědomělý pocit zodpovědnosti dotáhnout rozdělané věci do konce. Proto znovu kandiduji za 100proZbraslav, za hnutí, ve kterém si nelžeme, pracujeme poctivě, umíme se o tématu pohádat, ale také najít kompromisní řešení, hledáme zpětnou vazbu u veřejnosti a pravidelně se setkáváme, protože nám na Zbraslavi záleží nejen proklamacemi před volbami, ale dennodenně. Chci se i dále snažit pracovat na 100 % pro Zbraslav, jsem hrdá za 100proZbraslav. ZbrasLOVE.:)

Bc. Filip Gaspar

Bc. Filip Gaspar

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Dopravní pilot
Bez politické příslušnosti
Navržen za: Nezávislý kandidát

Je mi 37 let. Více než 14 let pracuji jako dopravní pilot a v posledních 4 letech i jako zbraslavský místostarosta zodpovědný za rozpočet a majetek. Díky své profesi se dokážu na problémy dívat s nadhledem a problémy řešit konstruktivně.
Na Zbraslavi žiji více než 34 let a Zbraslav je domovem mým i mé rodiny. Proto zákonitě chci, aby se na Zbraslavi dobře žilo, aby Zbraslav byla příjemným místem, kde radnice naslouchá potřebám občanů všech věkových kategorií a zajišťuje jejich plnění.
Cítím, že k občanské společnosti je potřeba i zapojení občanů a proto se již několik volebních období snažím v zastupitelstvu přispět svou „troškou do mlýna.“ V posledním období jsem například vedl projekt participativního rozpočtu a měl jsem velikou radost, že se nám projekt vydařil a se svými návrhy se zapojily desítky občanů a stovky pak do hlasování. Byli jsme jedni z prvních v celé republice a jsme často uváděni jako příklad. Takové úspěchy dodávají energii do další práce.
Velikou radost mi také přináší zájem občanů o Slavnosti Elišky Přemyslovny, na kterých se od začátku podílím. Je důležité si připomínat historii, poučit se z ní, ale i se pobavit ať už na koncertě, v divadle či při rytířském klání.
Jako dopravní pilot jsem zvyklý dělat důležitá rozhodnutí a nést za ně plnou zodpovědnost. Umět plánovat, být připraven a reagovat na nastalou situaci. Stejný přístup je nutný i na radnici a proto jsem se rozhodl nabídnout občanům ruku k dílu i nadále a kandidovat do zastupitelstva. Našemu sdružení 100pro Zbraslav se v posledních letech podařilo dokončit mnoho projektů, dořešit i vlekoucí se kauzy a připravit mnoho dalších do budoucna. Práce pro Zbraslav má výsledky a má smysl a proto do toho jdu opět na 100pro!

Ing. Radek Rejna

Ing. Radek Rejna

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Strojní konstruktér
Bez politické příslušnosti
Navržen za: Strana zelených

Pracuji ve vývoji zdravotnických prostředků a kontejnerů pro převoz radioaktivních zdrojů. Na Zbraslavi bydlím 11 let a poslední 3 roky jsem uvolněným radním. Protože je to moje první setkání s komunální politikou, musel jsem se ze začátku prokousávat procesy a postupy, které jsou v rámci samosprávy běžné, ale pro laika leckdy nepochopitelné. Pořád sice nejsem expert na státní správu a samosprávu, ale vzhledem k několika desítkám připravených a rozpracovaných akcí, které v minulých letech prošly našima rukama, dokážu zhodnotit realizovatelnost a spolu s ostatními dotáhnout do konce ty nejdůležitější projekty.
Začali jsme revizí toho, co na Zbraslavi chybí. Pomocí urbanistických studií jsme si definovali způsob a směr rozvoje našeho města. S plány na rozvoj cyklistiky a pěší infrastruktury nám pomáhali projektanti pražských cyklostezek a odborníci z neziskovek. Protože doprava v našem městě úzce souvisí s Vltavou a Berounkou, uvítal jsem možnost aktivní spolupráce na tvorbě projektů nových cyklostezek na březích Vltavy, na strategickém materiálu Příměstský park Soutok, na akčním plánu pražské mobility 2018-2030. Kromě těchto dlouhodobých vizí jsem byl i u těch menších, čistě zbraslavských, u postupného vylepšování veřejného prostoru. Zastávky, lavičky, hřiště, chodníky, náměstí, nábřeží, louky.
Když se ohlédnu zpátky na ty čtyři roky práce, beru to všechno jako začátek. Tak jako v přírodě existují rostliny, které obsadí dříve holá stanoviště, aby připravily půdu pro následující vytrvalejší druhy, tak naše hotové projekty vnímám jako ty pionýrské. Vím, že hodně věcí je třeba dodělat, vylepšit, nebo změnit. Vidím ale také, že i tyto první, leckdy nedokonalé, projekty, udělaly hodně radosti. Dospělým, ale hlavně dětem. Z toho mám radost já. A proto chci pokračovat. Proto kandiduji i teď.

Mgr. Zuzana Wildová

Mgr. Zuzana Wildová

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Učitelka
Bez politické příslušnosti
Navržena za: Česká pirátská strana

Je mi 33 let. Jedenáct let jsem učila na střední i základní škole, mezitím ještě české děti během stáže na Krymu. Pracovala jsme s dětmi ze sociálně slabých rodin, vedla češtinu pro cizince, vyučovala na pedagogické fakultě UK, připravovala jsem programy pro budoucí učitelky v mateřských školách. V současné době pracuji v České radě dětí a mládeže, jsem zapojena do projektů dialogu s dětmi a mládeží, vývoje Evropské strategie pro mládež, spolupracuji na projektu rozvoje čtenářské gramotnosti PedF UK a na projektech pro duševní zdraví dětí a v neposlední řadě jsem v uplynulých 4 letech byla na Zbraslavi neuvolněnou radní pro školství a kulturu.
Zbraslav pro mě vždy byla místem, které je součástí hlavního města, ale zároveň díky své poloze nabízí klid, blízkost přírody a zázemí pro ve velkoměstech tolik vzácný sousedský život. Žiji zde od narození, měla jsem proto možnost vidět spoustu proměn Zbraslavi. V posledních čtyřech letech to bylo mnoho změn k lepšímu, péče o osobité zbraslavské historické dědictví, starost o to městské i to přírodní, co tvoří náš domov, spojování Zbraslaváků akcemi a pravidelnými setkáními.
Jako radní jsem se snažila nejprve uklidit, narovnat vztahy města a škol, vyřešit přetrvávající problémy, podílet se na podporování spolků, a poté školy otevírat, více zapojovat do života města, přinášet nové podněty, akce a aktivity pro děti a mladé lidi a stavět se za úpravy veřejného prostoru, aby ho děti a mladí lidé rádi využívali, brali ho za svůj a chtěli o něj pečovat. Mé povolání je založeno na komunikaci s lidmi, na vnímání jejich individuálních názorů. I ve správě městské části je možné vše posouvat k lepšímu, když se dohodnou pravidla, vyslechnou názory, a když funguje spolupráce. Měla jsem možnost být součástí skvělé party lidí, kteří svůj úkol berou vážně.
Proto si myslím, že je potřeba pokračovat v započatém. Aby život na Zbraslavi opět nezamrznul. Osobně je pro mě důležité i nadále se snažit rozvíjet na Zbraslavi kvalitní vzdělávání, například i rozšířením nabídky a možností volby, prosazovat otevřené a partnerské vzdělávání a výchovu, dávat dětem a mladým lidem možnost a prostor vést zdravý život a smysluplně trávit svůj volný čas. V těchto volbách jsem na kandidátce 100pro Zbraslav nominována za Piráty, protože se s nimi v mnoha plánech a názorech shoduji. A kandidovat spolu se 100pro Zbraslav pro mě znamená mít možnost dělat věci poctivě, pořádně a otevřeně.

RNDr. Štěpánka Hrdá

RNDr. Štěpánka Hrdá

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Bioložka
Bez politické příslušnosti
Navržena za: Nezávislý kandidát

Na Zbraslav jsem přišla před 22 lety po studiu Přírodovědecké fakulty UK za svým manželem, se kterým mám 3 dospívající děti. Mým oborem je biologie a i když se profesně zabývám především sekvenováním DNA, zajímám se i obecně o přírodu a krajinu a uchování její rozmanitosti. Mám ovšem ráda i historii a architekturu a snad i proto jsem se stala předsedkyní Okrašlovacího spolku Zbraslav.
Jsem čtyři roky zastupitelka, ale již předtím jsem pečlivě sledovala dění na Zbraslavi a pracovala jako členka Komise životního prostředí, kde jsme například kdysi prosadili Kosatcové jezírko do projektu Belvederu. V uplynulém volebním období jsem pracovala v Komisi pro soutok, kde jsme připravili několik zásadních dokumentů, které vedly k nasměrování zájmu Magistrátu Hl. m. Prahy ke krajině soutoku Vltavy a Berounky a vzniku pracovní platformy Společně na Soutoku, jejíchž jednání se pravidelně zúčastňuji.
Zbraslav oceňuji jako místo, kde je to jen skok do přírody. S přáteli z Okrašlovacího spolku se snažíme v rámci svých možností Zbraslav a její okolí zvelebovat, aby bylo kam chodit a na co se dívat. Díky grantu Nadace Via jsme vybudovali veřejné ohniště. Ve spolupráci s majiteli pozemku jsme obnovili vyhlídku na Karlově stánku, která tolik chyběla pamětníkům. Opravili jsme studánky Kamínku a V Hluboké, podíleli jsme se na zkulturnění vstupu do školní budovy, sázeli jsme stromky na Havlíně. Pořádáme pravidelné jarní a podzimní úklidy v rámci akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko a zlikvidovali jsme tak např. starou rozsáhlou skládku u zahrádkářské kolonie. Spolupracujeme s mnoha zbraslavskými spolky a lidmi dobré vůle a pořádáme s nimi rozmanité přednášky, předvánoční sousedská setkání u vánočních stromků a Rozmarnou letní plovárnu. Pro naši práci jsme v minulých čtyřech letech našli dobré spojence – Radu a úřad MČ Zbraslav, kteří nás v našich akcích podporují.
I proto znovu kandiduji do zastupitelstva. Minulé čtyři roky považuji pro Zbraslav za přínosné a pro sebe za velmi nabíjející energií. V nadcházejícím období se budu nadále věnovat přírodnímu prostředí uvnitř i vně města. I na Zbraslavi by mělo být prioritou hospodaření s vodou a ochrana přírodního prostředí nejen pro lidi, ale i pro rozmanité živočichy. Za nejbližší úkol považuji správné obnovení mokřádku na Slunečním městě, aby dál na jaře sloužil pro rozmnožování ropuch zelených, vyčištění jezírka v rokli V Hluboké a vyčištění rokle Kamínka a úpravě místa pro rekreaci občanů.
A v osobním životě? Budu obhajovat doktorskou práci, starat se o rodinu a svou krásnou zahradu a samozřejmě s chutí zpívat v našem zbraslavském ženském sboru Frangula chorus.

MUDr. Martin Švestka, MBA

MUDr. Martin Švestka, MBA

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Lékař
Bez politické příslušnosti
Navržen za: Starostové a nezávislí

Jsem rodilý Zbraslavák. Při pohledu na Zbraslavský zámek, Vltavu i kopce nad řekou cítím radost a zároveň hrdost na místo, kde žiji. Vím, ale že žít z podstaty a práce předků nestačí. Protože jsem před 4 roky cítil, že Zbraslav proti okolí jednoznačně stagnuje, vstoupil jsem aktivně do místní politiky a díky hlasům občanů se stal zastupitelem. Spolupracoval jsem zejména na projektech týkajících se zvelebení veřejného prostoru a zlepšujících životní prostředí (např. nové stromořadí podél Elišky Přemyslovny na Baně, příprava nového parku na volném prostranství ve Slunečním městě, důstojná kontejnerová stání pro tříděný odpad, údržba zeleně) i na aktivitách směřujících k budoucí realizaci příměstského parku na soutoku Vltavy a Berounky. Poznal jsem též, že cesta samosprávy k výsledkům viditelným pro občany je víc než klikatá – jednou pro nesmyslnou legislativu, jindy pro vlažný přístup Magistrátu či pověstného „úředního šimla“. Přesto se myslím za poslední 4 roky podařilo na Zbraslavi zrealizovat mnoho pozitivních věcí pro každodenní život (např. nové autobusové zastávky, nové chodníky a přechody na náměstí, přívětivější úřad, nové kulturní akce). A protože upřímně věřím v další pozitivní změny i v tým, který se na nich dosud podílel, věnuji nadále svůj čas i schopnosti dobré věci a podporuji svou účastí kandidátku 100proZbraslav.
Mým stálým krédem je aktivní správa města s jasnými prioritami v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje, s respektem k životnímu prostředí a potřebám i přáním občanů.

Ondřej Šlocar

Ondřej Šlocar

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Specialista počítačových sítí
Bez politické příslušnosti
Navržen za: Nezávislý kandidát

Od narození jsem vyrůstal a žiji na Zbraslavi, které se snažím být zároveň i součástí. Aktivně vedu skautské středisko Uragan Zbraslav a zároveň jsem vedoucí v jedné z družin smečky vlčat, což mi umožnilo získat zajímavé zkušenosti, a to nejen ohledně vedení lidí a práce v kolektivu, ale třeba i krizového řízení. Již delší dobu působím v občanském sdružení SouthPrague.Net na pozici radního sdružení. Působil jsem také ve sboru dobrovolných hasičů. Jsem pro jakoukoli správnou aktivitu, která je nám všem prospěšná, pobaví nás, udělá nás šťastnějšími a hlavně nenechá Zbraslav spát, ale žít. Dnes se živím jako specialista počítačových sítí v malé firmě v Praze, která se zabývá sítěmi a síťovou bezpečností. V uplynulém období jsem byl zvolen jako zastupitel a svědomitě jsem se na jednotlivá zasedání připravoval, abych měl povědomí o všem, o čem jsme rozhodovali, protože ne vždy bylo rozhodování jednoduché. Ze začátku volebního období jsem působil asi rok i v radě MČ, kde jsem měl na starosti kapitolu „Otevřená radnice“. Kandiduji, protože to, co na Zbraslavi dělám, chci dělat efektivně, chci být prospěšný a není mi lhostejné heslo „služba“. Zbraslav má být naším centrem života, a proto tady spolu nepřežívejme, ale žijme.

Ing.	Jan Zemánek

Ing. Jan Zemánek

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Stavební inženýr
Bez politické příslušnosti
Navržen za: Nezávislý kandidát

Na Zbraslavi bydlím od roku 2005 ve Slunečním městě. Jsem spokojený občan Zbraslavi a otec tří dětí. Pracuji v sektoru dopravních staveb na pozici ředitele stavby. Mám zkušenosti s řízením lidí a velkých stavebních projektů. Rozhodl jsem se kandidovat, protože se mi zdá, že 100pro to za předcházející čtyři roky uchopilo za správný konec a byla by škoda v tom nepokračovat. Sám bych se chtěl zabývat oblastí, které, si myslím, rozumím, a tou je stavebnictví. Rád bych dohlídnul na stavební projekty v současnosti a budoucnosti realizované. Myslím si, že by mělo na Zbraslavi vzniknout záchytné parkoviště P+R pro Středočechy, chystá se rekonstrukce mostu U Výtopny a s tím bezpochyby bude souviset i úprava nájezdů a výjezdů na a ze Zbraslavi. Rád bych začal projekt zklidnění dopravy na Zbraslavském náměstí a přilehlých komunikacích.
Na Zbraslavi jsem členem Zbraslavské kulturní společnosti, kde se seberealizuji jako ochotnický herec, tedy herec bez nároku na honorář. Svoje pracovní znalosti a zkušenosti nabízím naší krásné městské části ve stejném duchu.

Martin Šlocar

Martin Šlocar

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Restauratér
Bez politické příslušnosti
Navržen za: Nezávislý kandidát

Narodil jsem se v roce 1957 a celý svůj dosavadní život jsem strávil na Zbraslavi, stejně jako moji rodiče, prarodiče i mé dospělé děti.
V letech 1980–1988 jsem trénoval přípravku kanoistického oddílu, kde jsem také před tím reprezentoval Zbraslav jako kanoista a jsem znám pod přezdívkou Kuzma. Povoláním jsem kuchař a provozuji BOWLING ZBRASLAV a KAVÁRNU U STROMEČKU.
Za poslední 4 roky jsem se podílel společně se svými přáteli a kolegy ze 100pro na řadě kulturních akcí. Za nejvýznamnější považuji Koncert pro Zbraslav LACO DEZCI na Slunečním městě, každoroční koncert BIG BANDU BISKUPSKÁ u nás na bowlingu a poskytnutí zázemí pro úžasnou akci žáků hudební školy ZUŠ OPEN. Jsem pořadatelem a organizátorem ZBRASLAVSKÉHO PIVNÍHO VESELENÍ.
Poslední 3 roky jsem zastupitelem za 100pro Zbraslav. Za 100pro Zbraslav kandiduji znovu, protože jdeme správnou, i když občas trochu trnitou cestou, za tím, co jsme si předsevzali. Byl bych moc rád, kdybychom mohli na naši práci navázat, protože v tom podle mě tkví úspěch Zbraslavi. A proto PLNOU PAROU NA 100PRO ZBRASLAV!!!!

Michal Chovanec

Michal Chovanec

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Student pedagogické fakulty
Bez politické příslušnosti
Navržen za: Nezávislý kandidát

Pokaždé, když přijíždím na Zbraslav, cítím se dobře, klidně, protože vím, že jsem doma.
Jako dítě a puberťák jsem běhal po ulicích, lezl po stromech a jednoduše si užíval svobodného dětství a až dnes dokážu pochopit a uvědomit si, že místo, ve kterém jsem vyrůstal a žiji, je překrásné.
Je mi 30 let, celý život bydlím na Zbraslavi a posledních pár let se aktivně zapojuji do místního dění.
Díky Participativnímu rozpočtu se mi podařily dva projekty – oživit trafostanice prostřednictvím graffiti (např. u ZŠ Nad Parkem) a vybudovat venkovní workout hřiště, které můžete vidět v ulici Ke Kamínce. Protože mi není jedno, jak vypadá místo, ve kterém žiji, budu se i nadále zajímat a zapojovat do lokální politiky. A protože 100pro Zbraslav mi je myšlenkově nejbližší, rozhodl jsem se, že budu kandidovat za toto uskupení. Co se týká oblastí, které mě nejvíce zajímají, tak jsou to sport, kultura, veřejný prostor a školství.

Mgr. Zuzana Josková

Mgr. Zuzana Josková

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Překladatelka
Bez politické příslušnosti
Navržena za: Nezávislý kandidát

Vystudovala jsem FFUK a v Lahovičkách jsem se usadila před více než deseti lety díky svému muži, který zde vyrůstal. Přestěhovala jsem se ze Žižkova a zpočátku jsem si neuměla představit, že se mi tady bude líbit. Žádný obchod, žádná hospoda, jenom neutuchající hučení aut na Strakonické. Nic z toho se sice nezměnilo, ale postupem času jsem začala vnímat a objevovat krásu a tajemství naší malé pozapomenuté obce. Je to místo nabité protiklady, vesnice vzdálená dvacet minut od Stavovského divadla i od hlubin brdských lesů. Navzdory veškerým omezením (povodně, stavební uzávěra, dopravní situace…) je to prostor, kde mají občané možnost ovlivňovat dění ve svém nejbližším okolí nejen díky blízkým sousedským vztahům, ale i otevřené radnici. Právě to mě v posledních čtyřech letech přimělo, abych se kromě výchovy a vzdělávání svých dvou dětí začala intenzivněji zapojovat do zbraslavských a lahovických aktivit (participativní rozpočet, APP, dobrovolné úklidy, delegované členství v Komisi pro životní prostředí, projednávání příprav městského parku Soutok…). Problémů, s nimiž se Zbraslav a konkrétně Lahovičky potýkají, je, jak všichni víme, celá řada a řešení je obvykle složitější, než jak se zdá na první pohled. Ke zlepšení našeho okolí však nemůže přispět nic jiného než důsledná a vytrvalá práce poháněná nezdolným optimismem a právě 100pro je uskupení, které tyto hodnoty vyznává. Při pohledu na současnou politickou situaci je zřejmé, že politika může být cestou k osobnímu obohacení, 100pro se však před čtyřmi lety vydalo opačným směrem a dokazuje, že jeho prioritou byla, je a bude služba obci a občanům.

Mgr. Marcel Faikis

Mgr. Marcel Faikis

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Projektový manažer v IT
Bez politické příslušnosti
Navržen za: Nezávislý kandidát

Na Zbraslavi žiji od svých dětských let. Jsem členem několika zbraslavských spolků a organizací. Zbraslavské dění mi nebylo nikdy lhostejné. Aktivně se rád zapojuji například do pořádání kulturních akcí (multižanrový festival, výstavy, kino atd.). Profesní dráhu jsem zahájil jako učitel základní školy, aktuálně působím v IT firmě. Své profesní a volnočasové znalosti rád zhodnotím ve vzdělávacích a kulturních projektech. Budoucí Zbraslav si představuji jako dobře fungující organismus, který bude prostupovat běžným životem občanů. Budu proto podporovat zajímavé návrhy jak spolků, tak jednotlivých občanů. Fandím především sousedské spolupráci, která posílí komunitního ducha Zbraslavi.

Jitka Knošková

Jitka Knošková

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Projektová manažerka
Bez politické příslušnosti
Navržena za: Nezávislý kandidát

Pocházím z Mariánských Lázní, lázeňského města na západě Čech. Když jsem poprvé navštívila Zbraslav, ihned jsem cítila velkou pohodu a klid. Jako bych byla u nás a přitom je to coby kamenem dohodil do centra Prahy. Celých 16 let jsem byla zaměstnána u rakouské stavební společnosti v oddělení marketingu a prodeje a měla na starosti např. projekt Residence Anděl City na Praze 5 nebo Apartmány Medvědín ve Špindlerově Mlýně.
Politiku sleduji velice intenzivně, a když mě v letošním roce oslovilo 100proZbraslav, cítila jsem se velice hrdě, že mohu patřit mezi tyto „kolegy“ plné energie, kteří mají nejen snahu vylepšit Zbraslav, ale také akce realizují.
Komunální politiku bych přirovnala k jednomu velkému společenství vlastníků (vedla jsem dvě SVJ o 100 bytových jednotkách), kde jde všem o řádný chod domu. Přitom se musí vzájemně dohodnout a tolerovat, aby došli společně do stejného cíle. Pokud se vedení SVJ stále mění a nové je znovu a znovu na startu, velice to práci zpomaluje. Pro kontinuitu na radnici je sousední Radotín, tam kde je.
Mým cílem je komunikovat se všemi občany, podporovat jejich akce a velmi aktivně pracovat na zbraslavském progresu. VŽDYŤ VŠICHNI MÁME STEJNÝ CÍL!

Mgr. Oldřich Vlček

Mgr. Oldřich Vlček

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Herec
Bez politické příslušnosti
Navržen za: Nezávislý kandidát

Už 18 let mám životní štěstí být „doma“ na Zbraslavi, požehnaném to místě soutoku Vltavy s Berounkou, místě prvních zápisů historie českého státu, místě svědectví civilizačních, kulturních a náboženských snah našich předků. Zbraslav má silného génia loci.
Za svůj dlouhý životaběh (*1939) komentuji všechna uzlová výročí našich moderních dějin, rok pětačtyřicátý, osmačtyřicátý, padesátá léta, šedesátá, rok osmašedesátý, vstup bratrských vojsk, léta normalizace, sametovou revoluci, odchod bratrských vojsk, renesanci kapitalismu na český způsob – komentuji je prožitkem, zkušenostmi a vědomím souvislostí.
Všude žijí lidé. Lidé mají dar řeči. Ale jako všude, platí právě zde ono biblické: podle skutků poznáte je. Slíbit se dá cokoliv. Splnit slib mohou jen lidé pevných zásad a silné vůle. Jak takové poznáte? Ptejte se, co až dosud dokázali a jakým způsobem.
Oldřich Vlček, emeritní člen činohry Národního divadla, herec – důchodce

Ing. Petr Jambura

Ing. Petr Jambura

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Jednatel elektro firmy
Bez politické příslušnosti
Navržen za: Nezávislý kandidát

Na Zbraslavi žiji od roku 1960. Vystudoval jsem elektrotechnickou fakultu na ČVUT Praha. Od roku 1991 spoluvlastním elektrotechnickou firmu se sídlem na Zbraslavi. Jsem členem Veteran Bicycle Clubu Zbraslav a Mysliveckého sdružení Jíloviště.
V minulém volebním období jsem byl členem Kontrolního výboru zastupitelstva. Podílel jsem se na zpracování podkladu pro novou Koncepci hospodaření s byty. S kolegy bikery jsem předložil studii zbraslavských cyklostezek. Vypracoval jsem zadání pro modernizaci LED osvětlení Zbraslavského náměstí. S manželkou jsme aktivovali zahájení projektu Revitalizace veřejného prostoru Na Vrškách. Naše myslivecké sdružení spolupracuje s městskou částí na řešení problému přemnožených divokých prasat.
Důvodem mojí opakované kandidatury je důvěra v naplnění plánů 100pro, důvěra v tým slušných lidí, kteří se po dobu čtyř let pravidelně scházeli a poctivě pracovali – s viditelnými výsledky. Vím o čem mluvím. Je připravena a rozpracována řada projektů, dobrých pro Zbraslav, které by bylo škoda v následujícím volebním období nezrealizovat. Chtěl bych navázat na práci, kterou jsem doposud pro 100pro, vlastně pro Zbraslav vykonával.

Janetta Šamárková

Janetta Šamárková

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Fyzioterapeutka
Bez politické příslušnosti
Navržena za: Nezávislý kandidát

Již 26 let žiji na Zbraslavi. Už jako malé dítě mě při cestě na Šumavu fascinoval pohled na Zbraslavský zámek a toužila jsem ho poznat. Nikdy by mě nenapadlo, že toto místo se stane mým domovem a domovem celé mé rodiny.
Jsem matka 4 dětí a pracuji již 10 let jako fyzioterapeut na Zbraslavi. Jsem členkou Veterán Bicycle Clubu, Zbraslavské kulturní společnosti a snažím se aktivně účastnit akcí na Zbraslavi. Poznala jsem zde mnoho úžasných pracovitých lidí, kteří se snaží druhým zpříjemnit život. Díky svému povolání jsem přímo spojena se zbraslavskými obyvateli, s jejich starostmi i radostmi, takže se často dozvím, co se lidem na Zbraslavi líbí a co ne.
Jsem optimista a snažím se vidět především to dobré a se špatným bojovat. Pokud se mi něco nelíbí, snažím se začít u sebe, co já s tím můžu udělat, jak můžu pomoci. Dělá mi radost, jak Zbraslav vzkvétá a jak se mění k lepšímu a proto kandiduji za podporu 100PRO Zbraslav.

Co se nám už povedlo 2014 – 2018

Úspěchy nepřišly za námi, museli jsme se za nimi vydat, museli jsme pro ně pracovat, pak jsme je mohli získat. Práce 100pro Zbraslav je vidět!

Veřejný prostor

Veřejný prostor

 • Zavedli jsme opravdu systematický úklid a péči o městskou zeleň. Část prací zadáváme organizaci Etincelle, která zaměstnává handicapované.
 • Na ulici Elišky Přemyslovny od Zahradní čtvrti až na Baně jsme obnovili stromořadí, založili trvalkové záhony a vyměnili zastávky.
 • Dokončili jsme rekonstrukci lesoparku Belveder, upravili Městskou zahradu, prostor před Městským domem v ulici u Malé řeky, začali jsme stavět park na Slunečním městě.
 • Uklízíme a sekáme veřejně přístupné plochy jako je Třešňovka a Borovičky, kolem Karlova stánku.
 • Na Zbraslavském náměstí jsme zrekonstruovali pomník, opravili chodníky, osadili nové jasnější a úsporné lampy, postavili bezpečné přechody a nové autobusové zastávky, zasadili stromy a vysázeli květinovou výzdobu.
 • Zřídili jsme upravená kontejnerová stání a zajistili častější svoz odpadu.
 • Instalovali jsme cvičební prvky a vybudovali fitparky na Slunečním městě vedle oválu, v Kamínce, u Rákosníčkova hřiště.
 • Rozsvítili jsme kruhový objezd.
 • Podpořili jsme zahrádkovou kolonii a se zahrádkáři vyčistili a upravili jejího okolí.
 • Ve veřejném prostoru najdete realizované návrhy z Participativního rozpočtu – např. zastávky, trampolínu, fitpark, ping-pongové stoly, barevné trafostanice.

 


 

Otevřená radnice

Otevřená radnice

 • Změnili jsme způsob chování radnice vůči občanům a zavedli jsme nový princip účasti občanů na řízení města.
 • Jednoduchým přístupem k informacím na vylepšeném webu MČ, novém facebooku, v nezávislých Zbraslavských novinách a v novém Infocentru na náměstí jsme informovali o naší práci a dění na Zbraslavi.
 • Pro sledování hospodaření městské části jsme zavedli aplikaci Klikací rozpočet.
 • Zveřejňovali jsme smlouvy, veřejné zakázky, zápisy a usnesení rady a zastupitelstva, před zasedáním zastupitelstva projednávané materiály, audiozáznamy z jednání.
 • Sestavili jsme funkční úřad pro realizaci investic, péči o obec i výkon služeb občanům.
 • Zavedli jsme projektové řízení a uspořili čas a peníze zavedením nových programů a aplikací.
 • Budovu úřadu jsme upravili, vyčistili, vymalovali.
 • Do úřadu se dostanete s kočárkem i na vozíčku.
 • Sehnali jsme více peněz do rozpočtu na investice i na provoz.
 • Hospodařili jsme s přebytkem.
 • Opravili jsme více jak 10 bytů a jejich pronájmem získali peníze na další opravy.
 • Hasičům jsme koupili novou cisternu za 8 mil. Kč a připravili projekt přestavby zbrojnice.
 • Napravili jsme majetkové nespravedlnosti – pozemky pod základní školou, Pod Beránkem, v Lomařské, v Gutfruendově, v areálu technických služeb.
 • Vypověděli jsme smlouvy neseriózním partnerům v Třešňovce, v pekárně na náměstí.
 • Ptali jsme se občanů na jejich názory k prioritám Zbraslavi, o Slunečním městě, o Vrškách, o náměstí, o sociálních službách, zvali jsme občany na setkání s radními.
 • Podněty od občanů jsme vyřizovali i novou aplikací Lepší místo.
 • V rámci Participativního rozpočtu jsme zrealizovali 14 návrhů za celkem 2,6 mil. Kč. O těchto penězích rozhodli svými návrhy a hlasováním občané.
 • Za Participativní rozpočet a noviny jsme byli oceněni na setkání Správných radnic

 


 

Školství a sociální oblast

Školství a sociální oblast

 • Pro zbraslavské školáky jsme zajistili o 280 míst ve škole víc, novou tělocvičnu, šatny, jídelnu a dostavbou ZŠ Nad Parkem za 80 mil. Kč jsme vyřešili problém kapacity zbraslavské školy.
 • Vybavili jsme školu novými interaktivními tabulemi.
 • Pro školu jsme zajistili účast v projektech Paměti národa a výukové programy.
 • Stavíme Eliščinu zahrádku v MŠ Matjuchinova.
 • Abychom mohli čerpat dotace do školství, stali jsme se členy řídícího týmu Místního akčního plánu vzdělávání Prahy 16.
 • Provozovali jsme v Praze výjimečné dětské jesle, financovali provoz i investice.
 • Postavili jsme tým pečovatelek a dvou nových sociálních pracovnic, který je připraven pomoci vám v tíživé životní situaci.
 • Pro seniory jsme rozšířili nabídku obědů, zřídili Seniortaxi, podporovali jejich činnost v KLASu i pravidelná jarní a vánoční setkávání.
 • Finančně jsme podpořili poskytovatele sociálních služeb na Zbraslavi – stacionář Julie, Helpless, Modrý klíč, prostor jsme poskytli pro prádelnu Zelený ostrov, práci při úklidu obce sdružení Etincelle.
 • Spolu s lékaři jsme připomínkovali plánovanou privatizaci polikliniky a jednali jsme s ministerstvem zdravotnictví, aby na Zbraslavi zůstaly zachovány zdravotnické služby.

 


Komunitní život – kultura, sport, volný čas

Komunitní život – kultura, sport, volný čas

 • Podpořili jsme nebo organizovali tradiční akce Zbraslavské vánoce, Slavnosti Elišky Přemyslovny, Dětský den, Vejvodova Zbraslav, Zbraslav – Jíloviště, Zbraslavské pašije, Zbraslavský salon, Jízda svrchu i nové Dny zdraví a pohybu, Sportovní dny, Rozmarná plovárna, Bonsaje na Zbraslavi, Školní fotbalový pohár, Škola vysokého kola, sousedská setkání u vánočních stromků, obnovili jsme Zbraslavské jarmarky.
 • Rok pro Zbraslav, Rok Karla IV. a Osmičkový rok pro Zbraslav přinesly koncerty, divadelní představení, výstavy, přednášky a připomněly významné události nejen zbraslavské historie.
 • Formou grantů jsme rozdělili více peněz místním spolkům, organizacím, občanům na podporu jejich činnosti.
 • Půjčovali jsme jim městské budovy a pozemky, mobiliář pro akce.
 • Přidali jsme peníze místní knihovně na činnost i na další knihovnici.
 • Zajímavé výstavy jste viděli v nové Galerii Zbraslav.
 • Zbraslavská kulturní společnost dostala novou dlouhodobou smlouvu na Divadlo Jana Kašky.
 • Pro skauty jsme připravili stavbu klubovny v bývalé prádelně a máme na ni dotaci 12 mil. Kč.
 • Na Žabovřeské jsme z dotace EU 12 mil. Kč začali stavět kulturně komunitní centrum pro volnočasové aktivity pro všechny generace. Provozovatelem bude Pexeso z.s., které vyhrálo výběrové řízení na partnera projektu.
 • Se Sokolem jsme podepsali dohodu o spolupráci na výstavbě multifunkčního sálu v kině.
 • Připravili jsme projekt moderního multifunkčního sportoviště Nad Parkem pro veřejnost i sportovní oddíly, sehnali jsme dotaci 30 mil. a postavili 1. etapu skatepark.
 • Opravili jsme pomník na náměstí, vrátili sochu sv. Václava do zámeckého parku, opravili Karlův stánek.
 • Navázali jsme mezinárodní partnerství s francouzským Sommières, kam jsme také vypravili zájezd.
 • Znovu jsme začali psát Zbraslavskou kroniku.

 


 

Laguny, řeky, nábřeží

Laguny, řeky, nábřeží

 • Oslovili jsme okolní městské části, Černošice a Prahu, abychom při řešení oblasti soutoku Vltavy a Berounky postupovali společně.
 • Společně jsme o tom podepsali memorandum a vymysleli jsme projekt Příměstský park Soutok.
 • Vystoupili jsme proti projektu splavnění Berounky, které by zcela zničilo přírodní charakter říční krajiny a potlačilo její dnešní kvalitní rekreační funkci, a navrhli jsme změnu zákona o vnitrozemské plavbě.
 • Bojovali jsme proti těžbě štěrkopísků u Lahovic, která by zničila krajinu v nivě Berounky a na 30 let zatížila obyvatele prachem, hlukem a těžkou dopravou.
 • Prosadili jsme výstavbu protipovodňové zdi u zámku a u tenisu.
 • Uklízeli jsme a sekali levý břeh Vltavy, aby se mohlo lépe projít od Lahoviček do Strnad i pobýt u řeky.
 • Pro vznik oddychové zóny v Lahovičkách jsme koupili pozemky u řeky.
 • Prosadili jsme projekt pěšího propojení cyklostezkou z Lahovic do Strnad.
 • Obnovili jsme přístaviště parníků na Zbraslavi.

Zbraslavské proměny

Program 2018 – 2022

Naším stálým krédem je aktivní správa města s respektem k potřebám a přáním občanů. Naše práce byla, je a bude služba občanům.

Chceme, aby byla Zbraslav nejen místem pro bydlení, ale skutečným domovem pro své občany, místem s příznivou atmosférou a dobrými vztahy.

100pro Zbraslav má nadšení a zkušenosti, jak plány a vizi naplnit.

 

Jsme připraveni pokračovat!

 

Veřejný prostor

Veřejný prostor

Proměnu Zbraslavi na lepší místo pro život zajistíme každodenní péčí o město a promyšlenými zásahy ve veřejném prostoru.

(Pokračování textu…)
Otevřená radnice

Otevřená radnice

Radnice bude úřadem vstřícným k potřebám občanů ve všednodenním fungování a s jejich zapojením bude tvořit dlouhodobých plány.

(Pokračování textu…)
Školství

Školství

Ve školách a školkách s dostatečnou kapacitou a moderním vybavením budeme podporovat kvalitní vzdělávání a mimoškolní aktivity dětí.

(Pokračování textu…)
Kultura, sport, volný čas

Kultura, sport, volný čas

Podpoříme činnost místních spolků a obyvatel a připravíme programy, které udělají ze Zbraslavi místo plné života.

(Pokračování textu…)
Sociální a zdravotní oblast

Sociální a zdravotní oblast

Každý, kdo se dostane do tíživé životní situace, najde naši podporu díky síti služeb, která pomáhá k plnohodnotnému životu na Zbraslavi.

(Pokračování textu…)
Město a krajina

Město a krajina

Krajina nás obohacuje a zavazuje k odpovědnému jednání, které zachová hodnoty Zbraslavi a jejího okolí i pro naše děti. Zbraslav je brána do říčních údolí a brdských lesů, naše povinnost je pokračovat v práci předků v péči o naše město a krajinu.

(Pokračování textu…)