Lidé

Home / Archive by category "Lidé"
Ing. Zuzana Vejvodová

Ing. Zuzana Vejvodová

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Stavební inženýrka
Bez politické příslušnosti
Navržena za: Strana zelených

Je mi 55 let a jsem stavební inženýrka. 12 let jsem členkou místního zastupitelstva, 4 roky jsem starostkou Zbraslavi.
Když jsem přijala funkci starostky, nebyla jsem si jistá, zda si budu umět poradit se vším, co mne čeká. S předchozí zkušeností z práce radní a také z opozičních řad to sice bylo jednodušší, ale stejně bylo hodně toho, co bylo nutné učit se za pochodu. Pomáhaly mi zkušenosti a rady ostatních pražských starostů, dobří kolegové na úřadě, setkávání s občany.
Ve své profesi jsem byla zvyklá pracovat systematicky, spolupracovat v týmu a nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Stejně jsem přistoupila i ke své práci na radnici a věřila jsem, že aktivní lidé a smysluplné projekty dokážou Zbraslav probudit. A tak vzniknul Belvedér, nová škola, Městský dům, skatepark…
Moje rodina je na Zbraslavi pevně zakořeněná. Žijeme zde i pracujeme, máme zde svůj domov. Zbraslav vnímám jako místo s historií, osobitým vzhledem i zajímavými lidskými osudy. Jako starostka si uvědomuji, že to nejsou jen pragmatické starosti, co dělá Zbraslav místem pro domov. Je nezbytné znát její historii a probouzet tradice, abychom se s ní my, její obyvatelé, mohli ztotožnit. Proto byl Rok pro Zbraslav-900 let, Karel IV., 8kový rok pro Zbraslav, oprava pomníku na Zbraslavském náměstí…
Zbraslaváci často pošilhávají s mírnou závistí po okolních obcích a ptají se, proč tam jsou dál. Odpověď je jednoduchá – základním předpokladem úspěšné obce je dlouhodobá stabilita jejího vedení. Sousedé nám ukazují, že to funguje.
Naše první čtyři roky na radnici vnímám jako začátek. Zbraslav se pohnula, proměnila, ožila. Postavili jsme dobrý základ. 100pro Zbraslav je společenství lidí, které stále funguje. Máme vizi, rozpracované projekty, plány i sny, odvahu pustit se do velkých věcí i trpělivost dělat ty drobné. Stojíme si za svými rozhodnutími a respektujeme názory a rozhodnutí ostatních. Vážíme si podpory, ocenění i kritických názorů. Vždyť nakonec všichni máme jedno společné. Máme zodpovědnost za místo, kde žijeme se svými rodinami. Proto kandiduji znovu za 100pro Zbraslav, proto chci pokračovat na 100% pro Zbraslav.

Mgr. Michaela Bernardová

Mgr. Michaela Bernardová

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Socioložka
Bez politické příslušnosti
Navržena za: Strana zelených

Je mi 46 let. Žiji na Zbraslavi 18 let. Od prvního roku zde jsem – nevím, jak to napsat lidštěji – aktivní občankou. Zapojovala jsem se v komisích rady, pomáhala při povodních, založila jsem Okrašlovací spolek a Pexeso, které 12 let vedu, vymýšlela projekty, jak přivést veřejnost k Vltavě, jak propojit místní spolky, kluby a organizace, jak podpořit místní kulturně-sportovní dění a v posledních 4 letech jsem neuvolněná místostarostka MČ. Všechna ta angažovanost byla akční, zajímavá, svobodná, fajn. Vstoupit do politiky bylo přirozeným vyústěním vší té aktivity. Ale je to jako s porodem – kdo by do toho šel, kdyby věděl, jak to probíhá? V pozici místostarostky se věci nedějí už tak svobodně, velmi často mají nezajímavý a zdlouhavý proces, svobodné rozhodování skoro mizí a fajn pocit se dostavuje provázen nejistotou a sporadicky. Nevím, jestli bych měla tolik entusiasmu stát se místostarostkou, kdybych věděla, že to bude tak komplikované.
Naštěstí je Zbraslav plná výborných, chytrých a milých lidí, s nimiž se mi podařilo překonat mnoho nesnází, poradit se, spolupracovat. Lidí, kteří mě nenechali na holičkách a byli ochotni se spolu se mnou opřít do překážek a jejich zdolávání. Byla to vlastně výborná zkušenost. Jak pracovní, tak lidská. Odhalila z mnohem detailnější perspektivy, co by bylo potřeba pro Zbraslav ještě udělat, co dotáhnout, co vymyslet nového, co vylepšit a co změnit.
Mé – chvílemi až nerozvážné – nadšení z dosavadního volebního období střídá uvědomělý pocit zodpovědnosti dotáhnout rozdělané věci do konce. Proto znovu kandiduji za 100proZbraslav, za hnutí, ve kterém si nelžeme, pracujeme poctivě, umíme se o tématu pohádat, ale také najít kompromisní řešení, hledáme zpětnou vazbu u veřejnosti a pravidelně se setkáváme, protože nám na Zbraslavi záleží nejen proklamacemi před volbami, ale dennodenně. Chci se i dále snažit pracovat na 100 % pro Zbraslav, jsem hrdá za 100proZbraslav. ZbrasLOVE.:)

Bc. Filip Gaspar

Bc. Filip Gaspar

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Dopravní pilot
Bez politické příslušnosti
Navržen za: Nezávislý kandidát

Je mi 37 let. Více než 14 let pracuji jako dopravní pilot a v posledních 4 letech i jako zbraslavský místostarosta zodpovědný za rozpočet a majetek. Díky své profesi se dokážu na problémy dívat s nadhledem a problémy řešit konstruktivně.
Na Zbraslavi žiji více než 34 let a Zbraslav je domovem mým i mé rodiny. Proto zákonitě chci, aby se na Zbraslavi dobře žilo, aby Zbraslav byla příjemným místem, kde radnice naslouchá potřebám občanů všech věkových kategorií a zajišťuje jejich plnění.
Cítím, že k občanské společnosti je potřeba i zapojení občanů a proto se již několik volebních období snažím v zastupitelstvu přispět svou „troškou do mlýna.“ V posledním období jsem například vedl projekt participativního rozpočtu a měl jsem velikou radost, že se nám projekt vydařil a se svými návrhy se zapojily desítky občanů a stovky pak do hlasování. Byli jsme jedni z prvních v celé republice a jsme často uváděni jako příklad. Takové úspěchy dodávají energii do další práce.
Velikou radost mi také přináší zájem občanů o Slavnosti Elišky Přemyslovny, na kterých se od začátku podílím. Je důležité si připomínat historii, poučit se z ní, ale i se pobavit ať už na koncertě, v divadle či při rytířském klání.
Jako dopravní pilot jsem zvyklý dělat důležitá rozhodnutí a nést za ně plnou zodpovědnost. Umět plánovat, být připraven a reagovat na nastalou situaci. Stejný přístup je nutný i na radnici a proto jsem se rozhodl nabídnout občanům ruku k dílu i nadále a kandidovat do zastupitelstva. Našemu sdružení 100pro Zbraslav se v posledních letech podařilo dokončit mnoho projektů, dořešit i vlekoucí se kauzy a připravit mnoho dalších do budoucna. Práce pro Zbraslav má výsledky a má smysl a proto do toho jdu opět na 100pro!

Ing. Radek Rejna

Ing. Radek Rejna

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Strojní konstruktér
Bez politické příslušnosti
Navržen za: Strana zelených

Pracuji ve vývoji zdravotnických prostředků a kontejnerů pro převoz radioaktivních zdrojů. Na Zbraslavi bydlím 11 let a poslední 3 roky jsem uvolněným radním. Protože je to moje první setkání s komunální politikou, musel jsem se ze začátku prokousávat procesy a postupy, které jsou v rámci samosprávy běžné, ale pro laika leckdy nepochopitelné. Pořád sice nejsem expert na státní správu a samosprávu, ale vzhledem k několika desítkám připravených a rozpracovaných akcí, které v minulých letech prošly našima rukama, dokážu zhodnotit realizovatelnost a spolu s ostatními dotáhnout do konce ty nejdůležitější projekty.
Začali jsme revizí toho, co na Zbraslavi chybí. Pomocí urbanistických studií jsme si definovali způsob a směr rozvoje našeho města. S plány na rozvoj cyklistiky a pěší infrastruktury nám pomáhali projektanti pražských cyklostezek a odborníci z neziskovek. Protože doprava v našem městě úzce souvisí s Vltavou a Berounkou, uvítal jsem možnost aktivní spolupráce na tvorbě projektů nových cyklostezek na březích Vltavy, na strategickém materiálu Příměstský park Soutok, na akčním plánu pražské mobility 2018-2030. Kromě těchto dlouhodobých vizí jsem byl i u těch menších, čistě zbraslavských, u postupného vylepšování veřejného prostoru. Zastávky, lavičky, hřiště, chodníky, náměstí, nábřeží, louky.
Když se ohlédnu zpátky na ty čtyři roky práce, beru to všechno jako začátek. Tak jako v přírodě existují rostliny, které obsadí dříve holá stanoviště, aby připravily půdu pro následující vytrvalejší druhy, tak naše hotové projekty vnímám jako ty pionýrské. Vím, že hodně věcí je třeba dodělat, vylepšit, nebo změnit. Vidím ale také, že i tyto první, leckdy nedokonalé, projekty, udělaly hodně radosti. Dospělým, ale hlavně dětem. Z toho mám radost já. A proto chci pokračovat. Proto kandiduji i teď.

Mgr. Zuzana Wildová

Mgr. Zuzana Wildová

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Učitelka
Bez politické příslušnosti
Navržena za: Česká pirátská strana

Je mi 33 let. Jedenáct let jsem učila na střední i základní škole, mezitím ještě české děti během stáže na Krymu. Pracovala jsme s dětmi ze sociálně slabých rodin, vedla češtinu pro cizince, vyučovala na pedagogické fakultě UK, připravovala jsem programy pro budoucí učitelky v mateřských školách. V současné době pracuji v České radě dětí a mládeže, jsem zapojena do projektů dialogu s dětmi a mládeží, vývoje Evropské strategie pro mládež, spolupracuji na projektu rozvoje čtenářské gramotnosti PedF UK a na projektech pro duševní zdraví dětí a v neposlední řadě jsem v uplynulých 4 letech byla na Zbraslavi neuvolněnou radní pro školství a kulturu.
Zbraslav pro mě vždy byla místem, které je součástí hlavního města, ale zároveň díky své poloze nabízí klid, blízkost přírody a zázemí pro ve velkoměstech tolik vzácný sousedský život. Žiji zde od narození, měla jsem proto možnost vidět spoustu proměn Zbraslavi. V posledních čtyřech letech to bylo mnoho změn k lepšímu, péče o osobité zbraslavské historické dědictví, starost o to městské i to přírodní, co tvoří náš domov, spojování Zbraslaváků akcemi a pravidelnými setkáními.
Jako radní jsem se snažila nejprve uklidit, narovnat vztahy města a škol, vyřešit přetrvávající problémy, podílet se na podporování spolků, a poté školy otevírat, více zapojovat do života města, přinášet nové podněty, akce a aktivity pro děti a mladé lidi a stavět se za úpravy veřejného prostoru, aby ho děti a mladí lidé rádi využívali, brali ho za svůj a chtěli o něj pečovat. Mé povolání je založeno na komunikaci s lidmi, na vnímání jejich individuálních názorů. I ve správě městské části je možné vše posouvat k lepšímu, když se dohodnou pravidla, vyslechnou názory, a když funguje spolupráce. Měla jsem možnost být součástí skvělé party lidí, kteří svůj úkol berou vážně.
Proto si myslím, že je potřeba pokračovat v započatém. Aby život na Zbraslavi opět nezamrznul. Osobně je pro mě důležité i nadále se snažit rozvíjet na Zbraslavi kvalitní vzdělávání, například i rozšířením nabídky a možností volby, prosazovat otevřené a partnerské vzdělávání a výchovu, dávat dětem a mladým lidem možnost a prostor vést zdravý život a smysluplně trávit svůj volný čas. V těchto volbách jsem na kandidátce 100pro Zbraslav nominována za Piráty, protože se s nimi v mnoha plánech a názorech shoduji. A kandidovat spolu se 100pro Zbraslav pro mě znamená mít možnost dělat věci poctivě, pořádně a otevřeně.