Veřejný prostor

Home / Archiv / Archive by category "Veřejný prostor"

2017 – Veřejný prostor

Místa, kde obyvatelé Zbraslavi tráví nejvíce času, jsme upravovali tak, aby byla bezpečnější, hezčí a komfortnější.

Pokračuje příprava revitalizace Zbraslavského náměstí a jeho okolí spolu se změnou organizace dopravy. Společnost 4ct zpracovává návrh strategie dalšího postupu a přípravu zadání architektonické soutěže. Připravili jsme rekonstrukci pomníku. Na náměstí proběhly zatím drobné úpravy: rekonstrukce chodníků, nové lampy, nové autobusové přístřešky a úprava zeleně.

Pro horní část Zbraslavi připravujeme revitalizaci prostranství na Slunečním městě. Občané v dotaznících navrhovali využití prostoru, které by se jim líbilo. Poté byl zpracován návrh řešení – projektová studie od ateliéru IAV – a k němu proběhlo veřejné setkání, kde občané diskutovali o svých připomínkách k návrhu. Projekt bude postupně realizován Zobrazit celý text

2015/2016 – Veřejný prostor

Uklízíme, okrašlujeme, projektujeme i stavíme.

Profesionální úklid jsme doplnili pravidelným denním úklidem pracovníky sdružení Etincelle, které zaměstnává hendikepované. Zlepšují pro nás čistotu veřejného prostoru ručním sběrem odpadků.

Péči o zeleň jsme rozšířili i na plochy, které jsou obyvateli využívány, ale nejsou ve správě městské části – okolí prodejny Albert, louky v Borovičkách, „Jahoďačka“ v Lahovičkách a Třešňovka, kde jsme společně s dobrovolníky vysadili i nové stromy.

Foto: www.mc-zbraslav.cz
Foto: www.mc-zbraslav.cz

Ani nám se nevyhnulo kácení vzrostlých stromů. Smrk na náměstí a jehličnany v okolí zahrádkářské kolonie byly napadeny mšicí a spoustu stromů polámala sněhová kalamita na konci února 2016. Je to vždy smutné opatření, ale pokud je důvodem jejich zdravotní stav, nelze, než ho akceptovat. Připravujeme ale náhradu těchto stromů. Projekt revitalizace stromořadí ulice Elišky Přemyslovny obdržel dotaci od Zobrazit celý text