Školství a zdravotnictví

Home / Archiv / Archive by category "Školství a zdravotnictví"

2017 – Školství a sociální oblast

Školství

Vnímáme školství jako komplexní systém opírající se o péči o děti, jejich výchovu a vzdělávání ve školách i prostřednictvím podpory aktivního využívání jejich volného času.

Dokončili jsme Koncepci rozvoje vzdělávání na Zbraslavi, kterou připravujeme ke konzultacím se školami a školskými zařízeními, spolky, radou a školskou komisí a k předložení zastupitelstvu.

Spolupracovali jsme na aktualizaci Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) Prahy 16, který je podmínkou pro to, aby mohly školy a školská zařízení čerpat finanční prostředky z grantových výzev ministerstva a magistrátu k větším investičním akcím, jako je například vybavení odborné učebny v řádech milionů korun.

Ve spolupráci s učitelským sborem a ředitelem školy hledáme nové možnosti rozvoje základní školy. Připravujeme rekonstrukci a dostavbu základní školy, budov v Hauptově ulici a U Lékárny. Zobrazit celý text

2015/2016 – Školství a zdravotnictví

Problém kapacity mateřských škol byl pro školní rok 2015/2016 vyřešen jednak menšími stavebními úpravami, které proběhly během letních prázdnin, a také tím, že se v souladu s očekávaným demografickým vývojem nenavýšil počet zájemců o místo ve školce. Podle informací ze školek bylo všem zájemcům o umístění vyhověno jak v minulém (2015/2016), tak v tomto školním roce.

Otázka majetkoprávních vztahů k budově MŠ v ulici Matjuchinova zůstává nedořešena. Po rozhodnutí soudu o výši finančního vyrovnání za užívání objektu v minulých letech jsme uhradili majitelům příslušnou částku, polovinu jsme získali od MHMP. V současné době jednáme o podmínkách dalšího užívání objektu a připravujeme také aktualizaci variant, kam případně přemístit mateřskou školu. Na začátek roku 2017 je naplánováno jednání před odvolacím soudem.

V létě 2015 proběhla úprava sociálního zařízení  a vytvoření přístřešku pro kočárky v jeslích.

Během prodloužených letních prázdnin byla realizována 1. etapa projektu rozšíření základní školy. Získali jsme 28 mil. z MHMP,  20 mil. dotaci z programu MŠMT, kterou stejnou částkou  20 mil. Kč navýšil ještě znovu MHMP. Díky dostavbě byl nejen navýšen počet učeben a tříd školní družiny, byla zrekonstruována také Zobrazit celý text