Laguny, řeky, nábřeží

Home / Archiv / Archive by category "Laguny, řeky, nábřeží"

2017 – Laguny, řeky, nábřeží

V roce 2016 jsme začali s údržbou levého břehu Vltavy v okolí Zbraslavi. Každých čtrnáct dní sekáme úsek mezi začátkem protipovodňové zdi u lomu až k mostu okruhu. Zpřístupňujeme tím řeku, kterou chápeme jako nedílnou součást města.

Práce na přípravě cyklostezky A20 z Lahovic do Strnad pokračují. Zobrazit celý text

2015/2016 – Laguny, řeky, nábřeží

Čistíme břehy a hledáme dlouhodobou vizi.

Domluvili jsme s Povodím Vltavy (PVL) model údržby břehových porostů tak, aby celý levý břeh Vltavy, který sousedí se Zbraslaví, byl 2x ročně vysekán a uklizen. Městská část má v úmyslu doplnit z vlastních prostředků intervaly údržby, pokud nebude plán PVL dostačující. PVL dále vyčistilo na podzim 2015 prostor přístaviště parníků u podchodu v ulici U Malé řeky, MČ Zbraslav pak na jaře 2016 investovala část prostředků z projektu revitalizace Kaškova nábřeží do zvelebení celého prostoru k příležitosti Zobrazit celý text