A další…

Home / Archiv / Archive by category "A další…"

2017 – A další…

V červnu byl schválen Závěrečný účet MČ Praha-Zbraslav, který je výsledkem hospodaření MČ za rok 2016. Byl předložen současně se zprávou o kontrole hospodaření, kde kontrolní orgán, kterým je MHMP, nenalezl žádný závažný nedostatek.

Podařilo se nám získat více než 1,5 mil. Kč z různých zdrojů na podporu sociálních služeb, na vybudování fitparku a na vzdělávání zaměstnanců úřadu.

V průběhu roku 2017 se nám podařilo získat investiční a neinvestiční dotace ve výši více než 80 mil. Kč Zobrazit celý text

2015/2016 – A další…

Jako člen Svazu městských částí hlavního města Prahy jsme společně s ostatními starosty odmítli návrh dotačních vztahů radních hlavního města Prahy za ANO a ČSSD a podařilo se nám prosadit takový návrh, který přinese do našeho rozpočtu o téměř 10 000 000 Kč více. Servis, který poskytuje svaz při projednávání dokumentů hlavního města, je cenným zdrojem informací, např. při posuzování věcné novely Pražských stavebních předpisů, vyhlášky o psech či hracích automatech.

Spolupracujeme na novém Zobrazit celý text