Otevřená radnice

Home / Archiv / Archive by category "Otevřená radnice"

2017 – Otevřená radnice

Úpravami budovy úřadu a jejím otevřením se snažíme usnadnit občanům řešení běžných i náročnějších životních situací a komunikaci nejen s odbory úřadu, ale i s radními. Zajistili jsme místa pro přebalování a kojení v budově úřadu i v Městském domě, pořídili jsme lyžiny pro vstup do budovy úřadu pro osoby se ztíženou mobilitou. Často vyhledávané agendy jsme přesunuly do přízemí. Zlepšujeme chod úřadu jeho rozvojem, vzděláváním zaměstnanců, zabýváme se Vašimi dotazy a připomínkami.

Veřejnost informujeme prostřednictvím webových stránek, SMS zpráv, Zbraslavských novin a také na facebooku MČ Praha-Zbraslav. Zveřejňujeme materiály pro zasedání zastupitelstva a Zobrazit celý text

2015/2016 – Otevřená radnice

Přibližujeme radnici občanům jednoduchým přístupem k informacím i zpříjemněním návštěvy úřadu. Občané se podílejí na rozhodování radnice. Symbolem této změny jsou otevřená vrátka i vrata úřadu v úředních hodinách.

011

Vedle již rozvinuté spolupráce s odbornými komisemi složenými z aktivních občanů jsme zahájili několik projektů za účasti veřejnosti. Jedním z nich byl např. participativní rozpočet, pro který jsme určili částku 600 tisíc Kč z rozpočtu 2016. Odevzdáno bylo 17 návrhů, do hlasování postoupilo 7 návrhů. Vítězné čtyři návrhy budou do konce roku 2016 zrealizovány. Jedná se o: Vybudování bezbariérového přístupu do Zobrazit celý text