Archiv

Home / Archive by category "Archiv"

2017 – A další…

V červnu byl schválen Závěrečný účet MČ Praha-Zbraslav, který je výsledkem hospodaření MČ za rok 2016. Byl předložen současně se zprávou o kontrole hospodaření, kde kontrolní orgán, kterým je MHMP, nenalezl žádný závažný nedostatek.

Podařilo se nám získat více než 1,5 mil. Kč z různých zdrojů na podporu sociálních služeb, na vybudování fitparku a na vzdělávání zaměstnanců úřadu.

V průběhu roku 2017 se nám podařilo získat investiční a neinvestiční dotace ve výši více než 80 mil. Kč Zobrazit celý text

2017 – Laguny, řeky, nábřeží

V roce 2016 jsme začali s údržbou levého břehu Vltavy v okolí Zbraslavi. Každých čtrnáct dní sekáme úsek mezi začátkem protipovodňové zdi u lomu až k mostu okruhu. Zpřístupňujeme tím řeku, kterou chápeme jako nedílnou součást města.

Práce na přípravě cyklostezky A20 z Lahovic do Strnad pokračují. Zobrazit celý text

2017 – Školství a sociální oblast

Školství

Vnímáme školství jako komplexní systém opírající se o péči o děti, jejich výchovu a vzdělávání ve školách i prostřednictvím podpory aktivního využívání jejich volného času.

Dokončili jsme Koncepci rozvoje vzdělávání na Zbraslavi, kterou připravujeme ke konzultacím se školami a školskými zařízeními, spolky, radou a školskou komisí a k předložení zastupitelstvu.

Spolupracovali jsme na aktualizaci Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) Prahy 16, který je podmínkou pro to, aby mohly školy a školská zařízení čerpat finanční prostředky z grantových výzev ministerstva a magistrátu k větším investičním akcím, jako je například vybavení odborné učebny v řádech milionů korun.

Ve spolupráci s učitelským sborem a ředitelem školy hledáme nové možnosti rozvoje základní školy. Připravujeme rekonstrukci a dostavbu základní školy, budov v Hauptově ulici a U Lékárny. Zobrazit celý text

2017 – Komunitní život

Podporujeme komunitní, kulturní a sportovní využívání volného času. Pořádáme akce městské části, podporujeme akce místních spolků, neziskových organizací i jednotlivých občanů, a to spoluprací, finančně, zapůjčením prostor, zapůjčením mobiliáře nebo záštitou.

Na konci léta a na podzim proběhly tradiční akce městské části: letos jubilejní 50. ročník jízdy historických vozidel do vrchu a dopolední výstava vozidel na Zbraslavském náměstí, Zbraslavský sportovní den pro děti i celé rodiny, mezinárodní festival dechových orchestrů, big bandů a jazzových souborů Vejvodova Zbraslav a Slavnosti Elišky Přemyslovny. Každých čtrnáct dní se konaly Zbraslavské jarmarky. Nově jsme pořádali zdravotně preventivní akce na Zbraslavském náměstí: Zbraslav – město zdraví a pohybu.

Podporujeme různé místní komunity, Zobrazit celý text

2017 – Otevřená radnice

Úpravami budovy úřadu a jejím otevřením se snažíme usnadnit občanům řešení běžných i náročnějších životních situací a komunikaci nejen s odbory úřadu, ale i s radními. Zajistili jsme místa pro přebalování a kojení v budově úřadu i v Městském domě, pořídili jsme lyžiny pro vstup do budovy úřadu pro osoby se ztíženou mobilitou. Často vyhledávané agendy jsme přesunuly do přízemí. Zlepšujeme chod úřadu jeho rozvojem, vzděláváním zaměstnanců, zabýváme se Vašimi dotazy a připomínkami.

Veřejnost informujeme prostřednictvím webových stránek, SMS zpráv, Zbraslavských novin a také na facebooku MČ Praha-Zbraslav. Zveřejňujeme materiály pro zasedání zastupitelstva a Zobrazit celý text