Archiv

Home / Archive by category "Archiv" (Page 2)

2017 – Veřejný prostor

Místa, kde obyvatelé Zbraslavi tráví nejvíce času, jsme upravovali tak, aby byla bezpečnější, hezčí a komfortnější.

Pokračuje příprava revitalizace Zbraslavského náměstí a jeho okolí spolu se změnou organizace dopravy. Společnost 4ct zpracovává návrh strategie dalšího postupu a přípravu zadání architektonické soutěže. Připravili jsme rekonstrukci pomníku. Na náměstí proběhly zatím drobné úpravy: rekonstrukce chodníků, nové lampy, nové autobusové přístřešky a úprava zeleně.

Pro horní část Zbraslavi připravujeme revitalizaci prostranství na Slunečním městě. Občané v dotaznících navrhovali využití prostoru, které by se jim líbilo. Poté byl zpracován návrh řešení – projektová studie od ateliéru IAV – a k němu proběhlo veřejné setkání, kde občané diskutovali o svých připomínkách k návrhu. Projekt bude postupně realizován Zobrazit celý text

2015/2016 – A další…

Jako člen Svazu městských částí hlavního města Prahy jsme společně s ostatními starosty odmítli návrh dotačních vztahů radních hlavního města Prahy za ANO a ČSSD a podařilo se nám prosadit takový návrh, který přinese do našeho rozpočtu o téměř 10 000 000 Kč více. Servis, který poskytuje svaz při projednávání dokumentů hlavního města, je cenným zdrojem informací, např. při posuzování věcné novely Pražských stavebních předpisů, vyhlášky o psech či hracích automatech.

Spolupracujeme na novém Zobrazit celý text

2015/2016 – Laguny, řeky, nábřeží

Čistíme břehy a hledáme dlouhodobou vizi.

Domluvili jsme s Povodím Vltavy (PVL) model údržby břehových porostů tak, aby celý levý břeh Vltavy, který sousedí se Zbraslaví, byl 2x ročně vysekán a uklizen. Městská část má v úmyslu doplnit z vlastních prostředků intervaly údržby, pokud nebude plán PVL dostačující. PVL dále vyčistilo na podzim 2015 prostor přístaviště parníků u podchodu v ulici U Malé řeky, MČ Zbraslav pak na jaře 2016 investovala část prostředků z projektu revitalizace Kaškova nábřeží do zvelebení celého prostoru k příležitosti Zobrazit celý text

2015/2016 – Školství a zdravotnictví

Problém kapacity mateřských škol byl pro školní rok 2015/2016 vyřešen jednak menšími stavebními úpravami, které proběhly během letních prázdnin, a také tím, že se v souladu s očekávaným demografickým vývojem nenavýšil počet zájemců o místo ve školce. Podle informací ze školek bylo všem zájemcům o umístění vyhověno jak v minulém (2015/2016), tak v tomto školním roce.

Otázka majetkoprávních vztahů k budově MŠ v ulici Matjuchinova zůstává nedořešena. Po rozhodnutí soudu o výši finančního vyrovnání za užívání objektu v minulých letech jsme uhradili majitelům příslušnou částku, polovinu jsme získali od MHMP. V současné době jednáme o podmínkách dalšího užívání objektu a připravujeme také aktualizaci variant, kam případně přemístit mateřskou školu. Na začátek roku 2017 je naplánováno jednání před odvolacím soudem.

V létě 2015 proběhla úprava sociálního zařízení  a vytvoření přístřešku pro kočárky v jeslích.

Během prodloužených letních prázdnin byla realizována 1. etapa projektu rozšíření základní školy. Získali jsme 28 mil. z MHMP,  20 mil. dotaci z programu MŠMT, kterou stejnou částkou  20 mil. Kč navýšil ještě znovu MHMP. Díky dostavbě byl nejen navýšen počet učeben a tříd školní družiny, byla zrekonstruována také Zobrazit celý text

2015/2016 – Komunitní život

Podporujeme komunitní aktivity a připravujeme programy, které dělají ze Zbraslavi místo plné života.

Do rozpočtu na rok 2015 jsme zařadili více než 1 000 000 Kč na dotační podporu neziskových organizací a dalších aktivních subjektů. Ve druhém kole grantového řízení bylo rozděleno mezi místní organizace a veřejnost dalších 127 000 Kč na jednotlivé akce. Budeme se snažit tento trend udržet a nadšení pro pestrý komunitní život i nadále podporovat. Vzhledem ke změně legislativy a pro větší transparentnost přidělování grantů/dotací byla upravena dotační pravidla. Podobně jako v roce 2015, tak i v roce 2016 jsme obdrželi díky novému přepočtu MHMP pro výnosy z hazardu, ve kterém je částka přidělována MČ podle počtu obyvatel a přináší více prostředků na Zobrazit celý text