Mgr. Zuzana Wildová

Home / Lidé / Mgr. Zuzana Wildová
Mgr. Zuzana Wildová

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Učitelka
Bez politické příslušnosti
Navržena za: Česká pirátská strana

Je mi 33 let. Jedenáct let jsem učila na střední i základní škole, mezitím ještě české děti během stáže na Krymu. Pracovala jsme s dětmi ze sociálně slabých rodin, vedla češtinu pro cizince, vyučovala na pedagogické fakultě UK, připravovala jsem programy pro budoucí učitelky v mateřských školách. V současné době pracuji v České radě dětí a mládeže, jsem zapojena do projektů dialogu s dětmi a mládeží, vývoje Evropské strategie pro mládež, spolupracuji na projektu rozvoje čtenářské gramotnosti PedF UK a na projektech pro duševní zdraví dětí a v neposlední řadě jsem v uplynulých 4 letech byla na Zbraslavi neuvolněnou radní pro školství a kulturu.
Zbraslav pro mě vždy byla místem, které je součástí hlavního města, ale zároveň díky své poloze nabízí klid, blízkost přírody a zázemí pro ve velkoměstech tolik vzácný sousedský život. Žiji zde od narození, měla jsem proto možnost vidět spoustu proměn Zbraslavi. V posledních čtyřech letech to bylo mnoho změn k lepšímu, péče o osobité zbraslavské historické dědictví, starost o to městské i to přírodní, co tvoří náš domov, spojování Zbraslaváků akcemi a pravidelnými setkáními.
Jako radní jsem se snažila nejprve uklidit, narovnat vztahy města a škol, vyřešit přetrvávající problémy, podílet se na podporování spolků, a poté školy otevírat, více zapojovat do života města, přinášet nové podněty, akce a aktivity pro děti a mladé lidi a stavět se za úpravy veřejného prostoru, aby ho děti a mladí lidé rádi využívali, brali ho za svůj a chtěli o něj pečovat. Mé povolání je založeno na komunikaci s lidmi, na vnímání jejich individuálních názorů. I ve správě městské části je možné vše posouvat k lepšímu, když se dohodnou pravidla, vyslechnou názory, a když funguje spolupráce. Měla jsem možnost být součástí skvělé party lidí, kteří svůj úkol berou vážně.
Proto si myslím, že je potřeba pokračovat v započatém. Aby život na Zbraslavi opět nezamrznul. Osobně je pro mě důležité i nadále se snažit rozvíjet na Zbraslavi kvalitní vzdělávání, například i rozšířením nabídky a možností volby, prosazovat otevřené a partnerské vzdělávání a výchovu, dávat dětem a mladým lidem možnost a prostor vést zdravý život a smysluplně trávit svůj volný čas. V těchto volbách jsem na kandidátce 100pro Zbraslav nominována za Piráty, protože se s nimi v mnoha plánech a názorech shoduji. A kandidovat spolu se 100pro Zbraslav pro mě znamená mít možnost dělat věci poctivě, pořádně a otevřeně.