RNDr. Štěpánka Hrdá

Home / Lidé / RNDr. Štěpánka Hrdá
RNDr. Štěpánka Hrdá

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Bioložka
Bez politické příslušnosti
Navržena za: Nezávislý kandidát

Na Zbraslav jsem přišla před 22 lety po studiu Přírodovědecké fakulty UK za svým manželem, se kterým mám 3 dospívající děti. Mým oborem je biologie a i když se profesně zabývám především sekvenováním DNA, zajímám se i obecně o přírodu a krajinu a uchování její rozmanitosti. Mám ovšem ráda i historii a architekturu a snad i proto jsem se stala předsedkyní Okrašlovacího spolku Zbraslav.
Jsem čtyři roky zastupitelka, ale již předtím jsem pečlivě sledovala dění na Zbraslavi a pracovala jako členka Komise životního prostředí, kde jsme například kdysi prosadili Kosatcové jezírko do projektu Belvederu. V uplynulém volebním období jsem pracovala v Komisi pro soutok, kde jsme připravili několik zásadních dokumentů, které vedly k nasměrování zájmu Magistrátu Hl. m. Prahy ke krajině soutoku Vltavy a Berounky a vzniku pracovní platformy Společně na Soutoku, jejíchž jednání se pravidelně zúčastňuji.
Zbraslav oceňuji jako místo, kde je to jen skok do přírody. S přáteli z Okrašlovacího spolku se snažíme v rámci svých možností Zbraslav a její okolí zvelebovat, aby bylo kam chodit a na co se dívat. Díky grantu Nadace Via jsme vybudovali veřejné ohniště. Ve spolupráci s majiteli pozemku jsme obnovili vyhlídku na Karlově stánku, která tolik chyběla pamětníkům. Opravili jsme studánky Kamínku a V Hluboké, podíleli jsme se na zkulturnění vstupu do školní budovy, sázeli jsme stromky na Havlíně. Pořádáme pravidelné jarní a podzimní úklidy v rámci akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko a zlikvidovali jsme tak např. starou rozsáhlou skládku u zahrádkářské kolonie. Spolupracujeme s mnoha zbraslavskými spolky a lidmi dobré vůle a pořádáme s nimi rozmanité přednášky, předvánoční sousedská setkání u vánočních stromků a Rozmarnou letní plovárnu. Pro naši práci jsme v minulých čtyřech letech našli dobré spojence – Radu a úřad MČ Zbraslav, kteří nás v našich akcích podporují.
I proto znovu kandiduji do zastupitelstva. Minulé čtyři roky považuji pro Zbraslav za přínosné a pro sebe za velmi nabíjející energií. V nadcházejícím období se budu nadále věnovat přírodnímu prostředí uvnitř i vně města. I na Zbraslavi by mělo být prioritou hospodaření s vodou a ochrana přírodního prostředí nejen pro lidi, ale i pro rozmanité živočichy. Za nejbližší úkol považuji správné obnovení mokřádku na Slunečním městě, aby dál na jaře sloužil pro rozmnožování ropuch zelených, vyčištění jezírka v rokli V Hluboké a vyčištění rokle Kamínka a úpravě místa pro rekreaci občanů.
A v osobním životě? Budu obhajovat doktorskou práci, starat se o rodinu a svou krásnou zahradu a samozřejmě s chutí zpívat v našem zbraslavském ženském sboru Frangula chorus.