MUDr. Martin Švestka, MBA

Home / Lidé / MUDr. Martin Švestka, MBA
MUDr. Martin Švestka, MBA

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Lékař
Bez politické příslušnosti
Navržen za: Starostové a nezávislí

Jsem rodilý Zbraslavák. Při pohledu na Zbraslavský zámek, Vltavu i kopce nad řekou cítím radost a zároveň hrdost na místo, kde žiji. Vím, ale že žít z podstaty a práce předků nestačí. Protože jsem před 4 roky cítil, že Zbraslav proti okolí jednoznačně stagnuje, vstoupil jsem aktivně do místní politiky a díky hlasům občanů se stal zastupitelem. Spolupracoval jsem zejména na projektech týkajících se zvelebení veřejného prostoru a zlepšujících životní prostředí (např. nové stromořadí podél Elišky Přemyslovny na Baně, příprava nového parku na volném prostranství ve Slunečním městě, důstojná kontejnerová stání pro tříděný odpad, údržba zeleně) i na aktivitách směřujících k budoucí realizaci příměstského parku na soutoku Vltavy a Berounky. Poznal jsem též, že cesta samosprávy k výsledkům viditelným pro občany je víc než klikatá – jednou pro nesmyslnou legislativu, jindy pro vlažný přístup Magistrátu či pověstného „úředního šimla“. Přesto se myslím za poslední 4 roky podařilo na Zbraslavi zrealizovat mnoho pozitivních věcí pro každodenní život (např. nové autobusové zastávky, nové chodníky a přechody na náměstí, přívětivější úřad, nové kulturní akce). A protože upřímně věřím v další pozitivní změny i v tým, který se na nich dosud podílel, věnuji nadále svůj čas i schopnosti dobré věci a podporuji svou účastí kandidátku 100proZbraslav.
Mým stálým krédem je aktivní správa města s jasnými prioritami v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje, s respektem k životnímu prostředí a potřebám i přáním občanů.