Mgr. Oldřich Vlček

Home / Lidé / Mgr. Oldřich Vlček
Mgr. Oldřich Vlček

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Herec
Bez politické příslušnosti
Navržen za: Nezávislý kandidát

Už 18 let mám životní štěstí být „doma“ na Zbraslavi, požehnaném to místě soutoku Vltavy s Berounkou, místě prvních zápisů historie českého státu, místě svědectví civilizačních, kulturních a náboženských snah našich předků. Zbraslav má silného génia loci.
Za svůj dlouhý životaběh (*1939) komentuji všechna uzlová výročí našich moderních dějin, rok pětačtyřicátý, osmačtyřicátý, padesátá léta, šedesátá, rok osmašedesátý, vstup bratrských vojsk, léta normalizace, sametovou revoluci, odchod bratrských vojsk, renesanci kapitalismu na český způsob – komentuji je prožitkem, zkušenostmi a vědomím souvislostí.
Všude žijí lidé. Lidé mají dar řeči. Ale jako všude, platí právě zde ono biblické: podle skutků poznáte je. Slíbit se dá cokoliv. Splnit slib mohou jen lidé pevných zásad a silné vůle. Jak takové poznáte? Ptejte se, co až dosud dokázali a jakým způsobem.
Oldřich Vlček, emeritní člen činohry Národního divadla, herec – důchodce