Veřejný prostor

Home / Co se nám už podařilo / Veřejný prostor
Veřejný prostor
  • Zavedli jsme opravdu systematický úklid a péči o městskou zeleň. Část prací zadáváme organizaci Etincelle, která zaměstnává handicapované.
  • Na ulici Elišky Přemyslovny od Zahradní čtvrti až na Baně jsme obnovili stromořadí, založili trvalkové záhony a vyměnili zastávky.
  • Dokončili jsme rekonstrukci lesoparku Belveder, upravili Městskou zahradu, prostor před Městským domem v ulici u Malé řeky, začali jsme stavět park na Slunečním městě.
  • Uklízíme a sekáme veřejně přístupné plochy jako je Třešňovka a Borovičky, kolem Karlova stánku.
  • Na Zbraslavském náměstí jsme zrekonstruovali pomník, opravili chodníky, osadili nové jasnější a úsporné lampy, postavili bezpečné přechody a nové autobusové zastávky, zasadili stromy a vysázeli květinovou výzdobu.
  • Zřídili jsme upravená kontejnerová stání a zajistili častější svoz odpadu.
  • Instalovali jsme cvičební prvky a vybudovali fitparky na Slunečním městě vedle oválu, v Kamínce, u Rákosníčkova hřiště.
  • Rozsvítili jsme kruhový objezd.
  • Podpořili jsme zahrádkovou kolonii a se zahrádkáři vyčistili a upravili jejího okolí.
  • Ve veřejném prostoru najdete realizované návrhy z Participativního rozpočtu – např. zastávky, trampolínu, fitpark, ping-pongové stoly, barevné trafostanice.