Otevřená radnice

Home / Co se nám už podařilo / Otevřená radnice
Otevřená radnice
 • Změnili jsme způsob chování radnice vůči občanům a zavedli jsme nový princip účasti občanů na řízení města.
 • Jednoduchým přístupem k informacím na vylepšeném webu MČ, novém facebooku, v nezávislých Zbraslavských novinách a v novém Infocentru na náměstí jsme informovali o naší práci a dění na Zbraslavi.
 • Pro sledování hospodaření městské části jsme zavedli aplikaci Klikací rozpočet.
 • Zveřejňovali jsme smlouvy, veřejné zakázky, zápisy a usnesení rady a zastupitelstva, před zasedáním zastupitelstva projednávané materiály, audiozáznamy z jednání.
 • Sestavili jsme funkční úřad pro realizaci investic, péči o obec i výkon služeb občanům.
 • Zavedli jsme projektové řízení a uspořili čas a peníze zavedením nových programů a aplikací.
 • Budovu úřadu jsme upravili, vyčistili, vymalovali.
 • Do úřadu se dostanete s kočárkem i na vozíčku.
 • Sehnali jsme více peněz do rozpočtu na investice i na provoz.
 • Hospodařili jsme s přebytkem.
 • Opravili jsme více jak 10 bytů a jejich pronájmem získali peníze na další opravy.
 • Hasičům jsme koupili novou cisternu za 8 mil. Kč a připravili projekt přestavby zbrojnice.
 • Napravili jsme majetkové nespravedlnosti – pozemky pod základní školou, Pod Beránkem, v Lomařské, v Gutfruendově, v areálu technických služeb.
 • Vypověděli jsme smlouvy neseriózním partnerům v Třešňovce, v pekárně na náměstí.
 • Ptali jsme se občanů na jejich názory k prioritám Zbraslavi, o Slunečním městě, o Vrškách, o náměstí, o sociálních službách, zvali jsme občany na setkání s radními.
 • Podněty od občanů jsme vyřizovali i novou aplikací Lepší místo.
 • V rámci Participativního rozpočtu jsme zrealizovali 14 návrhů za celkem 2,6 mil. Kč. O těchto penězích rozhodli svými návrhy a hlasováním občané.
 • Za Participativní rozpočet a noviny jsme byli oceněni na setkání Správných radnic