Školství a sociální oblast

Home / Co se nám už podařilo / Školství a sociální oblast
Školství a sociální oblast
  • Pro zbraslavské školáky jsme zajistili o 280 míst ve škole víc, novou tělocvičnu, šatny, jídelnu a dostavbou ZŠ Nad Parkem za 80 mil. Kč jsme vyřešili problém kapacity zbraslavské školy.
  • Vybavili jsme školu novými interaktivními tabulemi.
  • Pro školu jsme zajistili účast v projektech Paměti národa a výukové programy.
  • Stavíme Eliščinu zahrádku v MŠ Matjuchinova.
  • Abychom mohli čerpat dotace do školství, stali jsme se členy řídícího týmu Místního akčního plánu vzdělávání Prahy 16.
  • Provozovali jsme v Praze výjimečné dětské jesle, financovali provoz i investice.
  • Postavili jsme tým pečovatelek a dvou nových sociálních pracovnic, který je připraven pomoci vám v tíživé životní situaci.
  • Pro seniory jsme rozšířili nabídku obědů, zřídili Seniortaxi, podporovali jejich činnost v KLASu i pravidelná jarní a vánoční setkávání.
  • Finančně jsme podpořili poskytovatele sociálních služeb na Zbraslavi – stacionář Julie, Helpless, Modrý klíč, prostor jsme poskytli pro prádelnu Zelený ostrov, práci při úklidu obce sdružení Etincelle.
  • Spolu s lékaři jsme připomínkovali plánovanou privatizaci polikliniky a jednali jsme s ministerstvem zdravotnictví, aby na Zbraslavi zůstaly zachovány zdravotnické služby.