Laguny, řeky, nábřeží

Home / Co se nám už podařilo / Laguny, řeky, nábřeží
Laguny, řeky, nábřeží
  • Oslovili jsme okolní městské části, Černošice a Prahu, abychom při řešení oblasti soutoku Vltavy a Berounky postupovali společně.
  • Společně jsme o tom podepsali memorandum a vymysleli jsme projekt Příměstský park Soutok.
  • Vystoupili jsme proti projektu splavnění Berounky, které by zcela zničilo přírodní charakter říční krajiny a potlačilo její dnešní kvalitní rekreační funkci, a navrhli jsme změnu zákona o vnitrozemské plavbě.
  • Bojovali jsme proti těžbě štěrkopísků u Lahovic, která by zničila krajinu v nivě Berounky a na 30 let zatížila obyvatele prachem, hlukem a těžkou dopravou.
  • Prosadili jsme výstavbu protipovodňové zdi u zámku a u tenisu.
  • Uklízeli jsme a sekali levý břeh Vltavy, aby se mohlo lépe projít od Lahoviček do Strnad i pobýt u řeky.
  • Pro vznik oddychové zóny v Lahovičkách jsme koupili pozemky u řeky.
  • Prosadili jsme projekt pěšího propojení cyklostezkou z Lahovic do Strnad.
  • Obnovili jsme přístaviště parníků na Zbraslavi.