Sociální a zdravotní oblast

Home / Program 2018 - 2022 / Sociální a zdravotní oblast
Sociální a zdravotní oblast

Každý, kdo se dostane do tíživé životní situace, najde naši podporu díky síti služeb, která pomáhá k plnohodnotnému životu na Zbraslavi.

Jsme první zbraslavská radnice, která začala systematicky řešit pomoc občanům v těžké životní situaci.

 

Poskytujeme sociální služby

Vybudovali jsme na úřadě funkční odbor, který zajišťuje pečovatelskou službu, opatrovnictví, poradnu v oblasti sociální práce a spolupráci s dalšími poskytovateli sociálních služeb. Na základě úspěchů budeme i nadále aktivní v žádostech o finanční prostředky na pečovatelskou službu a plánování sociálních služeb.

 • Zajistíme pomoc pro všechny věkové kategorie na základě jejich aktuálních potřeb
 • Zajistíme informování o nabízených službách v oblasti sociální práce
 • Propojíme organizace nabízející pomoc v těžké životní situaci
 • Podpoříme programy pro prevenci patologických jevů – aby byla Zbraslav klidné a bezpečné místo
 • Zajistíme nové doplňkové služby (např. Senior Taxi za kulturou, na nákupy)
 • Rozšíříme nabídku stravování pro seniory
 • Kulturně komunitní centrum, které nyní stavíme, bude místem i pro sociální služby a pomoc v těžkých životních situacích

 

Spravujeme bytový fond Zbraslavi, zajištujeme dostupné bydlení

Zavedli jsme koncepční způsob nakládání s obecními byty. Opravujeme je, máme pravidla pro jejich přidělování. Provozujeme Domov s pečovatelskou službou, poskytujeme byty pro osoby v těžké životní situaci.

 • Budeme opravovat další obecní byty a domy, nájemníci si zaslouží kvalitní bydlení
 • Zajistíme finanční prostředky na rekonstrukci a pořízení nových bytů pro dostupné bydlení
 • Postavíme domov pro seniory
 • Rozšíříme nabídku bydlení pro mladé lidi, rodiny

 

Pečujeme o rodinnou atmosféru na Zbraslavi

Chceme posílit Vaši radost při významných životních okamžicích, aby pro Vás Zbraslav byla tím jediným domovem.

 • Vážíme si našich jubilantů a oslavíme s nimi jejich výročí
 • Těší nás naši snoubenci a je nám ctí je oddat
 • Pořádáme a podporujeme akce k posílení vztahu k místu narození, dětství a dospívání (vítání občánků, vítání prvňáčků, rozlučka s „deváťáky“)
 • Zavedeme bonusový program pro občany Zbraslavi (příspěvek na kulturní, společenské či sportovní akce)

 

Podporujeme zdravotnictví na Zbraslavi

Zajišťujeme některé mimořádné zdravotnické služby pro naše občany a snažíme se vytvářet dobré podmínky pro práci lékařů.

 • Zajistili jsme pro Zbraslavské občany lékařskou a ošetřovatelskou péči v domácím prostředí u osob s výrazněji sníženou soběstačností a budeme ji dále rozšiřovat
 • Díky naší finanční podpoře funguje a nadále bude fungovat lékařská pohotovost
 • Budeme spolupracovat se zdravotnickými zařízeními na zlepšení podmínek pro pacienty (bezbariérový přístup a parkování)
 • Privatizace polikliniky Žitavského ze strany státu nesmí snížit dostupnost zdravotních služeb na Zbraslavi