Školství

Home / Program 2018 - 2022 / Školství
Školství

Ve školách a školkách s dostatečnou kapacitou a moderním vybavením budeme podporovat kvalitní vzdělávání a mimoškolní aktivity dětí.

Pro zbraslavské děti jsme přístavbou školy zajistili dostatek míst, všechny děti se zapsaly do mateřských škol. Tím naše starost o školství na Zbraslavi nekončí. Chceme posilovat pozitivní vztah a motivaci dětí ke vzdělávání a kreativní atmosféru ve školkách i školách.

 

Budeme zřizovatelem výborných škol s pestrou nabídkou

Pro zbraslavské děti chceme to nejlepší. Zajistíme dostatek financí pro učitele, na provoz, moderní vybavení a mimoškolní aktivity, aby se děti ve školách a školkách vzdělávaly i cítily dobře.

 • Rozšíříme nabídku zaměření jednotlivých tříd na základní škole, aby byla pestrá pro děti, rodiče i učitele
 • Vybudujeme nové šatny a bezbariérový vstup do budovy základní školy v Hauptově ulici, máme připravenou studii
 • Máme projekt a dotaci na nový bezbariérový vstup do budovy základní školy v ulici Nad Parkem
 • Uvolníme další peníze na odborné učebny a moderní vybavení školy i školek
 • Zajistíme školám finance na kvalitní administrativu, aby učitelé měli co nejvíce času na žáky a pedagogickou práci
 • Vyřešili jsme umístění všech dětí do mateřských škol a připravili jsme plán, aby se i v budoucnu všechny děti vešly
 • Zachováme dětské jesle a budeme je nadále financovat
 • Poskytneme služební byty a peníze navíc pro udržení i získání dobrých pedagog
 • Budeme spolupracovat se soukromými školami a školkami

 

Připravíme programy pro zdravý způsob života

Chceme dostatek možností pro pohyb a zdravý rozvoj dětí a mladých lidí ve škole i ve volném čase.

 • Dokončíme rekonstrukci školního hřiště pro školní družinu a multifunkční sportoviště Nad Parkem otevřeme sportovním oddílům a veřejnosti.
 • Podpoříme celkovou opravu zahrady a dopravního hřiště Ekoškolky Nad Parkem
 • Budeme kontrolovat kvalitu stravování ve škole i školkách.
 • Podpoříme příjemné klima a bezpečné prostředí ve školách
 • Zaměříme se na ekologickou výchovu a preventivní programy
 • Pro zlepšení dopravní situace v okolí škol připravíme kampaň Pěšky do školy

 

Podpoříme otevřenou výchovu a vzdělávání

Důležitá je otevřená a vstřícná komunikace a jednoduchý přístup k informacím.

 • Podpoříme zajištění rychlých a úplných informací pro rodiče: zkvalitnění webových stránek škol, zavedení elektronické komunikace
 • Budeme pokračovat v otevřeném financování škol a požadovat jejich transparentní hospodaření
 • Budeme i nadále zapojovat školy a školky do místního života na Zbraslavi

 

Volný čas dětí a mládeže vnímáme jako prostor pro neformální vzdělávání

Péče o děti a mládež nekončí se zvoněním, soustředíme se také na podporu mimoškolních aktivit.

 • Podpoříme rozvoj školní družiny a zachování školního klubu
 • Budeme jako zřizovatel podporovat provoz a rozvoj Základní umělecké školy Zbraslav
 • Zajistíme odpovídající prostory pro potřebnou skupinovou výuku a pro všechny učební obory v Základní umělecké škole
 • Podpoříme děti a pedagogy ZUŠ při reprezentaci Zbraslavi na soutěžích a festivalech, při ZUŠ Open
 • I nadále budeme podporovat organizace pro volný čas dětí a mládeže – grantovými programy městské části, výhodnými pronájmy budov a pozemků, spoluprací na akcích a propagací jejich činnosti
 • Rozšíříme nabídku soutěží, tvůrčích aktivit a akcí městské části, které jsme na Zbraslavi připravili pro děti a mládež (např. workshop tvůrčího psaní, literární soutěž, Sportovní den, Příběhy našich sousedů)