Veřejný prostor

Home / Program 2018 - 2022 / Veřejný prostor
Veřejný prostor

Proměnu Zbraslavi na lepší místo pro život zajistíme každodenní péčí o město a promyšlenými zásahy ve veřejném prostoru.

Změnit vzhled města není otázkou jednoho volebního období. Jenom příprava větší akce zabere často i dva roky. Řadu projektů jsme již dokončili a další jsou připraveny k realizaci.

 

Spravujeme městskou část

Svěřené katastrální území chápeme jako jeden celek, o který se musíme starat společně s ostatními vlastníky a správci.

 • Staráme se nejen o naše pozemky, ale i o navazující neudržované plochy
 • I nadále budeme rozšiřovat pravidelnou údržbu
 • Dohlédneme na řádnou péči o pozemky a stavby, které nepatří do naší správy (vymohli jsme např. zprovoznění léta nefungujícího osvětlení na kruhovém objezdu)
 • Zajistíme funkční model správy pro souvislé územní celky (např. projekt Příměstského parku Soutok vyžaduje spolupráci samospráv, vlastníků a podnikatelů v území o rozloze přes 1000 hektarů)

 

Zlepšujeme ulice, chodníky a silnice

Do kompletní obnovy povrchů silnic a chodníků v naší správě nám chybí ještě hodně metrů. Každý rok se snažíme udělat co nejvíc.

 • Chceme vytvořit síť bezpečných, klidných a příjemných zbraslavských ulic – budeme pokračovat v rekonstrukci chodníků, cest i schodišť.
 • Připravujeme projekty pro místa, která nemají kvalitní chodníky – Baně, Žabovřesky, Peluněk, Záběhlice
 • Budeme nadále požadovat, aby Magistrát hl. m. Prahy, hlavně Odbor technické vybavenosti, bezodkladně zahájil rekonstrukce komunikací v částech Zbraslavi, které má ve správě, např. ulice Žabovřeská

 

Rozšiřujeme plochy městské zeleně

Parky, louky a lesy jsou plíce města. S přicházející klimatickou změnou potřebujeme více než kdy jindy, aby byly zdravé a v kondici.

 • Budeme pokračovat v obnově alejí a výsadbě stromů
 • Sekáme dlouho neudržované louky a břehy řek
 • Plánujeme doplňovat městský prostor o nové estetické výsadby květin, které oživí křižovatky, náměstíčka a zákoutí
 • Podpoříme iniciativní občany v jejich péči o naše společné okolí (finanční příspěvky na sadbu a zálivku)

 

Řešíme dopravu

Jsme jedním z dopravních uzlů na jižním okraji Prahy. Spolupracujeme na změnách systému MHD, silniční i kolejové sítě tak, aby vyhovovala našim občanům. Účastníme se jednání o velkých dopravních stavbách a projektech – rekonstrukce Strakonické v úseku Řitka-SOKP, BUS pruh Strakonická, most v ulici K Výtopně.

 • Aktivně připravujeme Plán udržitelné mobility Prahy a okolí 2018-2030, který navrhuje komplexní změny dopravy, řeší aktuální palčivé problémy zahlcení silniční sítě, určuje priority velkých dopravních staveb a vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj města
 • Budujeme nová a opravujeme stávající pěší a cyklistická propojení
 • Navrhneme systém parkování na míru Zbraslavi, který bude vyhovovat potřebám bydlících, podnikatelů a jejich zákazníků
 • Máme připravena řešení pro dostupnější MHD – obratiště MHD Na Baních, autobusová linka k vlakovým nádražím v Radotíně a na Zbraslavi
 • Již připravené máme projekty na zklidnění páteřních zbraslavských ulic Elišky Přemyslovny a Žitavského a křižovatku K Výtopně
 • Pořídíme další nový mobiliář – autobusové zastávky, koše, lavičky. Nečekáme na správce komunikací TSK ani Dopravní podnik, protože občané Zbraslavi si zaslouží důstojné prostředí hned.
 • Řešíme projekty pro zajištění bezpečné dopravy a dostupnosti v částech Závist, Strnady a Lahovičky. Zde je potřeba doplnit infrastrukturu o bezpečné pěší přechody a mobiliář MHD, vyřešit křižovatky a napojení na hlavní tahy

 

Připravujeme nové projekty

Připravili jsme nové projekty ve veřejném prostoru pro zlepšení občanské vybavenosti – dopravní, kulturní a sportovní.

 • Rekonstrukce Zbraslavského náměstí – aktuálně jsme před vyhlášením architektonické soutěže na řešení dopravy, vzhledu a společenské funkce náměstí
 • Úprava vstupu a okolí dostavěné budovy ZŠ v ulici Nad Parkem – máme dotaci na bezbariérový vstup a kryté stání pro kola
 • Revitalizace Slunečního parku – nyní stavíme cesty a vysazujeme stromy, budeme pokračovat výsadbou další zeleně, městským mobiliářem, vodním prvkem
 • Revitalizace prostranství Na Vrškách – po dotazníkovém šetření připravujeme studii
 • Rekonstrukce prostranství „U kaštanu“ – máme zpracovanou studii a projednáváme ji s úřady
 • Rekonstrukce ulice V Bílce – pokračujeme v projektu a po opravě kanalizace a vodovodu bude zhotoven nový povrch

 

Hospodaříme s dešťovou vodou

Na změnu klimatu a hrozící období beze srážek je nutné reagovat rychle, už nyní.

 • V každém novém projektu úpravy nebo rekonstrukce veřejného prostoru a zeleně budeme požadovat návrh hospodaření se srážkovou vodou
 • Budeme se snažit budovat retenční, akumulační a zálivkové systémy tak, aby zachycená voda mohla být zpětně použita
 • Budeme žádat o dotační peníze ve výzvách, které se této problematiky týkají
 • V současných projektech jako je Sluneční park, Zbraslavské náměstí a revitalizace lokality Na Vrškách už je počítáno se zadáním řešení srážkové vody