Na čem pracuje 100pro Zbraslav – na 100%!

Home / Aktuality / Na čem pracuje 100pro Zbraslav – na 100%!
Na čem pracuje 100pro Zbraslav – na 100%!

S Českou poštou pracujeme na lepší pobočce pro Zbraslav – dostatečně velká, bezbariérová, u zastávky MHD, s parkováním. Společně jsme jednali o možnosti přestavby stávající pobočky nebo jejího přesunu do jiného objektu. Protože MČ nemá žádný vhodný objekt, dali jsme ČP tipy na soukromé objekty. S ČP máme domluveno další jednání o rozsahu služeb, spolupráci v rámci služeb Czechpoint a případné podpoře MČ pro novou pobočku. Situace po dlouhé době vypadá nadějně.

Bezpečný přechod pro chodce a odstavné parkoviště u nádraží – MČ nevlastní v dané lokalitě potřebné pozemky. Vlastníci pozemků, budov ani odbor dopravy nám nijak nepomohli. Požadujeme po Praze řešení v rámci projektu Pražská mobilita a zavedení ploch pro P+R do územního plánu. V jednáních budeme pokračovat, nyní možná snáz, díky uskutečněným majetkovým převodům (ČD, SŽDC, Praha).

Tlačíme na zrychlení opravy Žabovřeské ulice, kterou má ve správě TSK hl. m. Prahy, – „vnutili“ jsme se jako účastník projektu, všechny podklady dodáváme v předstihu, účastníme se na jednáních s projektanty i s občany, kterých se stavba dotýká. V souvislosti s Žabovřeskou proběhla v posledních 4 letech desítka pracovních i politických jednání. Letos by konečně mělo být hotové stavební povolení a rekonstrukce by měla začít na jaře 2019. Také jsme prosadili požadavek na pokračování projektu prodloužením o etapu ulice K Peluňku, včetně vybudování chodníku. Projektové práce byly zahájeny v letošním roce.

Přesun zastávky 129 Žabovřesky – složitější, než složité! Řešíme stavební povolení, několikrát jsme byli nuceni doplňovat dokumentaci o nové požadavky TSK, Dopravního podniku. Navíc také řešíme smlouvu se společností Lidl, na jejímž pozemku musí být část zastávky. Realizace stavby je plánována na rok 2019.

Autobusové stanoviště na Baních i pro 165 – Paškova zpět obousměrná. Projektovou studii na novou autobusovou stanici u vodojemu jsme letos předali společnosti Ropid a TSK, které připravují realizaci stavby s příslibem v letech 2019-2020. Stavba je nad finanční možnosti Zbraslavi.

Výběrové řízení na zhotovitele multifunkčního sportoviště Nad Parkem – soutěž jsme museli dvakrát zrušit. Nabídkové ceny v době stavební konjunktury jsou nadsazené. Třetí výzva je připravena k vyhlášení během října. Rádi bychom, aby hřiště bylo dokončeno v roce 2019. Požádali jsme o další finance hl. m. Prahu. Skatepark bude otevřen v říjnu 2018.

Nová nájemní smlouva pro Centrum Třešňovka na pozemcích města – vlastníci haly se zavázali před více než 13 lety dokončit projekt ve zcela jiné podobě, než v jaké je realizován dnes. Společně s Prahou jsme vyhráli soudní spor o vlastnictví pozemků. Soud rozhodl, že pozemky nemůžou přejít na majitele haly (Relax Sport Centrum Zbraslav, a.s. a RELAX SPORT CENTRUM ZBRASLAV). Užitek z městských pozemků pro obyvatele městské části zajistí jedině nová nájemní smlouva. Naše požadavky jsou oprávněné – transparentní nájemce, jasné vymezení účelu areálu (sportovní plochy, jiné komerční využití), obvyklé nájemné stanovené podle charakteru využití stavby, termín dokončení stavby, doba trvání nájmu, záruky pro MČ i pro nájemce. Provozovatelé areálu přes rok nijak nereagují na naše návrhy a za užívání pozemků neplatí. Neoprávněné podnikání na městských pozemcích je kvalifikováno jako bezdůvodné obohacování soukromé společnosti. Proto musela městská část, jako řádný hospodář, podat žalobu. Náš postup konzultujeme s hlavním městem Prahou a veřejně projednáváme na zastupitelstvu MČ.

Zbraslavské náměstí – vypsání architektonické soutěže je připravené. Pro zadání jsme zpracovali relevantní podklady s přihlédnutím k názorům obyvatel získaných na společných setkáních. Požádali jsme o dotaci hl. m. Prahu. V souvislosti s náměstím byl dosud vypracován plán regenerace památkové zóny a dopravní generel Zbraslavi. Průběžně probíhají drobné úpravy náměstí a pomník již září novotou!

Zahájení stavby skautské klubovny – od loňského roku běží stavební řízení. I když byl projekt několikrát konzultován s majiteli sousedních nemovitostí, tak se proti vydanému stavebnímu povolení sousedka odvolala. Námitky se týkaly mj. umístění lesního hřiště, venkovní mlatové plochy a oplocení areálu. Udělali jsme vstřícný krok a projekt upravili. Po vydání stavebního povolení se může začít okamžitě stavět.

Zbraslav slaví 100let republiky – 28. 10. 2018: 11:00 slavnostní mše v kostele sv. Jakuba Staršího, 14:00 slavnostní shromáždění na Zbraslavském náměstí, znovuodhalení pomníku, zasazení Stromu svobody, 15:00 lidová veselice s ohňostrojem před Městským domem. Přijedou přátelé ze Sommiéres. Všichni jste srdečně zváni!