100pro Zbraslav – víme, jak pokračovat

Home / Aktuality / 100pro Zbraslav – víme, jak pokračovat

ZŠ Vl. Vančury, budova Hauptova a U Lékárny – výstavba nových šaten

Po vyhoření šaten budovaných v akci Z přišla šance vyřešit nejen šatny, ale i další věci, které dolní škole chybí – bezpečný bezbariérový vstup, výtah, odborné učebny, šatny pro tělocvičnu. Pro děti 2. stupně chceme moderní školu. Vidíme, že to jde – stavebně i organizačně!

Už jsme udělali: Sběr požadavků školy. Rozvojová studie školy. Debata s žáky nad jejich potřebami a přáními.

Co je pro žáky důležité: šatní skříňky, odborné učebny, šatny pro tělocvik, shromaždiště před školou.

Víme, jak budeme pokračovat! Instalujeme potřebný počet šatních skříněk, budeme postupně projektovat a realizovat dílčí etapy podle nárůstu počtu žáků a postupného zřizování odborných učeben. Budeme hledat možnosti financování.

Rozvojová studie:


 

Multifunkční sportoviště Nad Parkem

Zbraslav už dlouhou dobu potřebuje nová sportoviště. První náš projekt je revitalizace školního hřiště Nad Parkem na moderní multifunkční sportoviště pro školu, veřejnost i sportovní oddíly

Už jsme udělali: Připravili jsme projekt, sehnali jsme dotaci 30 mil. V říjnu bude otevřený skatepark.

Víme, jak budeme pokračovat! Vypíšeme výběrové řízení na dodavatele a budeme stavět. Celý areál chceme otevřít na jaře 2019.

Situace hřiště:

Ilustrační foto – areál Pražačka


zdroj: i-dnes

 

Zbraslavské náměstí

Zbraslav si zaslouží funkční a bezpečné náměstí, které nám všem bude sloužit dopravně, k setkávání, práci i trávení volného času.

Už jsme udělali: Připravili jsme podklady pro zadání architektonické soutěže s přihlédnutím k názorům obyvatel získaných na společných setkáních. Realizovali jsme úpravy veřejného prostranství a mobiliáře, které již nešlo odkládat. Požádali jsme Prahu o dotaci na uspořádání soutěže a na projektové práce.

Víme, jak budeme pokračovat! Vypíšeme architektonickou soutěž. Budeme realizovat další drobné úpravy, hlavně vstup k zámku a prostor parkoviště.

Drobné proměny:

Ilustrační foto – návrh Jihlava


zdroj: i-dnes

 

Lokalita Na Vrškách

Nelíbí se nám, že obyvatelé žijí v zanedbaném a nebezpečném prostředí. Líbí se nám kouzlo místa. Vidíme významný potenciál pro zlepšení.

Už jsme udělali: Dotazník pro občany – sběr názorů, podnětů, přání, Návrh variant řešení, Veřejné setkání – představení variant občanům, diskuze

Co je pro obyvatele důležité: bezpečnost, estetika, parkování, doprava, dešťové vody, vyřešení nevhodného privátního užívání vodní nádrže

Víme, jak budeme pokračovat! Budeme projektovat ve spolupráci s občany, hledat možnosti dotace, připravíme realizaci.

Podívejte se na prezentaci:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewrLknoZm7ktlcSqp28dGkeZzKlCfpdS13uGjfRgQpYYbg9Q/viewform


 

MŠ Ottova – dostavba

Pro udržení dostatečné kapacity mateřských škol (budova v Matjuchinově ulici není naše) navrhujeme dostavbu v MŠ Ottova. Jeden pavilon a úprava vnitřních dispozicí zvýší kapacitu o jednu třídu pro 25 dětí.

Už jsme udělali: Rozvojová studie školy.

Víme, jak budeme pokračovat! Budeme postupně projektovat a realizovat dílčí etapy podle organizačních možností školky. Budeme hledat možnosti financování.

Rozvojová studie: