Vážení občané, milí sousedé,

děkujeme všem, kteří jste přišli k volbám. Zisk 51,17 % hlasů, který znamená 10 mandátů 100pro Zbraslav, je potvrzením proměny Zbraslavi, kterou jsme společně nastartovali před čtyřmi lety. Nesmírně si toho vážíme.

Na zítřejší den je svoláno ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva, na které vás srdečně zveme. Koná se od 17:30 v Městském domě, U Malé řeky 3. Na programu jednání je volba vedení města. Návrh, který budeme předkládat, jsme vám již představili ve volební kampani. I nadále bychom chtěli pracovat ve stejném týmu – Zuzana Vejvodová, starostka, místostarostové Michaela Bernardová a Filip Gaspar a radní Zuzana Wildová a Radek Rejna.

Rádi bychom poděkovali za uplynulé čtyři roky – zastupitelům za vzájemnou podporu dobrých projektů, radním za skvělou práci, zaměstnancům městské části za jejich pracovní nasazení, bez kterého by naše představa o proměně Zbraslavi nebyla uskutečnitelná.

Děkujeme všem obyvatelům Zbraslavi. Bylo pro nás ctí pracovat pro naši městskou část.

Před volbami jsme slíbili, že se nezměníme a budeme Zbraslav spravovat společně s Vámi ve prospěch všech jejích obyvatel. Již zítřejší zasedání bude tedy nejen ustavující, ale již také pracovní. Projednávat se bude návrh rozpočtového provizoria, podle kterého bude městská část hospodařit do schválení rozpočtu na rok 2019, a výše neinvestičního příspěvku pro oblast školství na rok 2019, aby naopak školy mohly sestavit svůj rozpočet na rok 2019. Pro neziskové organizace je důležité vyhlášení grantového programu pro rok 2019. Dále jsou k projednání některé majetkové body, podání občanů o výstavbě na Závisti a petice za zřízení autobusové zastávky. Projednávat budeme také spolupráci MČ a SK Zbraslav z.s. na projektu rekonstrukce sportovních ploch. Body, které rada pro zasedání připravila, jsou dostupné na webu městské části.

Zbraslav je krásné město s bohatou historií a úžasným potenciálem pro budoucnost, ve kterém dnes žije deset tisíc skvělých lidí. Rádi budeme v práci pro Zbraslav pokračovat – s nasazením, odborností a s pracovitostí, s pozitivním přístupem, otevřeností a s dobrou náladou.

vaše 100pro Zbraslav