100pro blokuje RSC? Jak to tedy je?

Home / Aktuality / 100pro blokuje RSC? Jak to tedy je?

…tak jsme se před pár dny s Ondrou Šlocarem před Zbraslavankou dozvěděli od slečny s peticí, že na radnici jsou blbci a pitomci. Sice úplně přesně nevěděla proč, ale prostě kvůli osobním sporům bráníme občanům užívat si krásného nového sportoviště. Tak jak to tedy je?

RSC je na Zbraslavi v posledních dnech žhavé téma. Vznikají podpisové archy s tím, že rada Městské části a zaměstnanci úřadu blokují stavbu a provoz. Je to tak? Co a proč dělá 100pro? Kde je problém a jaké je řešení?

Stejně jako v naší předvolební kampani nechceme kritizovat, ale hledat řešení směrem do budoucnosti. Proto je na program zastupitelstva, které se sejde v pondělí 26. ledna zařazen právě bod RSC. Tam se mohou občané zapojit do diskuze a zastupitelé rozhodnout o zájmu Zbraslavi.

Historie plánu na sportoviště na rohu ulic Žabovřeská a Pod Třešňovkou začíná v roce 1989 a projekt multifunkční sportovní haly, která měla sloužit nejen občanům, ale i žákům základní školy začíná v roce 1999, kdy tehdejší zastupitelstvo vypsalo výběrové řízení na dokončení areálu. Vybrána byla firma, která navrhla postavit halu, která by nebyla jen komerčním sportovištěm, ale výměnou za nízké nájemné by umožňovala využití i pro základní školu, například hodinami plavání. Nájemné na těchto obrovských pozemcích (téměř 9000 m2) činilo symbolických 40 tisíc za rok a hala měla být dokončena v roce 2005. Od té doby se termín mnohokrát posunul, několikrát se změnil nájemce (ale stále stejní lidé), komunikace s městskou částí vázla. Došlo k výstavbě, která neodpovídala původnímu projektu, vedlo se řízení o odstranění stavby a až po mnoha letech dodatečně došlo bývalým vedením radnice ke schválení těchto změn.

Dnes tedy z původního projektu mnoho nezbylo a máme na Zbraslavi objekt, který není zcela dokončený, který není možné zkolaudovat a je tedy snaha ho uvést do provozu na zkušební provoz na dobu několik let. Tento projekt již má fungovat na zcela komerční bázi a to stále za symbolické nájemné, s nedořešenými právními vztahy, bez komunikace s vlastníkem rozsáhlých pozemků – městskou částí.

V roce 2010 vznikla na popud zbraslavského úřadu právní analýza, která vyjmenovává zásadní problémy a navrhuje jejich řešení. Ta ovšem zůstala po volbách minulého vedení radnice bez povšimnutí v tichosti 4 roky ležet. Pravděpodobně to bylo z důvodu osobních zájmů některých tehdejších zastupitelů. Tato právní analýza byla v roce 2014 aktualizována a nově zvolené vedení se na základě této analýzy snaží o narovnání vztahů a vyřešení problému. Zájmem 100pro Zbraslav není v žádném případě blokovat výstavbu sportovních areálů, ale pouze návrat k původním cílům celého projektu se kterými společnost vyhrála veřejnou soutěž a narovnání vztahů. Musíme se také chovat jako dobří hospodáři a nedoplácet na komerční aktivity soukromých firem. Nezájem nájemce o komunikaci s radnicí bohužel značí, že řešení nemusí být rychlé.

Protože považujeme toto téma za zásadní, nechceme jednání o RSC nijak skrývat a tím živit dezinformační kampaň, která je v tuto chvíli vedena. Navrhli jsme projednání na veřejném zasedání zastupitelstva. Předložíme informaci o aktuálním stavu, doufáme, že se dostaví i nájemce pozemků a rádi uslyšíme i Vaše názory, názory občanů, kterým Zbraslav patří. Proto bychom všechny občany, které toto téma zajímá, rádi pozvali na jednání zastupitelstva. Prosím přijďte si osobně poslechnout celý příběh a nepodléhejte dezinformační a nátlakové kampani, která je vedena a namířena nejen na volené orgány (což je zcela legitimní postup), ale i na úředníky MČ, což je dle našeho názoru za hranou. Kampaň je navíc šířena i ve zbraslavských školkách což považujeme za nepřijatelné.

V pondělí tedy na viděnou v Městském domě od 17:30.

Na závěr pár otázek na které je dobré si odpovědět:

Jaký je zájem Zbraslavi a jejích občanů?
Je zájmem občanů podporovat podnikání komerčních subjektů?
Je zájmem občanů nedokončený sportovní areál s místnostmi bez stropů a dráty ze zdi?
Měla by Zbraslav znát projekt, podle kterého se staví na jejích pozemcích?
Měla by Zbraslav a všichni její občané doplácet symbolickým nájemným na komerční aktivity jedné firmy, která navíc nekomunikuje a nereaguje na výzvy o narovnání této části vztahů?
Jak je možné provozovat různá zařízení v nezkolaudovaných prostorách se stavebními zásahy bez stavebního povolení?
Pustili byste Vaše děti do nezkolaudovaného staveniště sportovat?

Filip Gaspar, Ondřej Šlocar a Vaše 100pro Zbraslav

 

Pro Vaši informaci přikládáme důvodovou zprávu k projednání na zastupitelstvu – ZDE

Článek z roku 2014 z jarních Zbraslavských novin strana č.4  od Filipa Gaspara – ZDE

Článek z E15 o firmách spojených s RSC – http://euro.e15.cz/archiv/ctrnact-let-bez-ledu-1042690

Mnoho zmínek je možné najít i na stránkách MČ  v zápisech kontrolního výboru za poslední roky