2015/2016 – Komunitní život

Home / Aktuality / 2015/2016 – Komunitní život

Podporujeme komunitní aktivity a připravujeme programy, které dělají ze Zbraslavi místo plné života.

Do rozpočtu na rok 2015 jsme zařadili více než 1 000 000 Kč na dotační podporu neziskových organizací a dalších aktivních subjektů. Ve druhém kole grantového řízení bylo rozděleno mezi místní organizace a veřejnost dalších 127 000 Kč na jednotlivé akce. Budeme se snažit tento trend udržet a nadšení pro pestrý komunitní život i nadále podporovat. Vzhledem ke změně legislativy a pro větší transparentnost přidělování grantů/dotací byla upravena dotační pravidla. Podobně jako v roce 2015, tak i v roce 2016 jsme obdrželi díky novému přepočtu MHMP pro výnosy z hazardu, ve kterém je částka přidělována MČ podle počtu obyvatel a přináší více prostředků na občanské aktivity.

Foto: www.mc-zbraslav.cz - Zbraslavské Vánoce
Foto: www.mc-zbraslav.cz – Zbraslavské Vánoce

Uskutečnilo se několik tradičních velkých akcí, podporovaných či přímo organizovaných MČ (např. Dětský den, Slavnosti Elišky Přemyslovny, Vejvodova Zbraslav, Závody veteránů Zbraslav-Jíloviště, Zbraslavské Vánoce).

Připravili jsme projekt oslav 900 let – Rok pro Zbraslav (RPZ). K účasti na projektu jsme oslovili různé skupiny veřejnosti s výzvou ke spolupráci. Zapojili se místní obyvatelé – přímo jimi bylo realizováno 19 projektů. Zapojily se dvě desítky místních spolků, neziskových a jiných  organizací, přes desítku místních a spřízněných podnikatelů, tři desítky místních i dalších umělců a akademiků.  Přes dvě desítky osobností vstoupili do Klubu009 – tj. prostoru pro nadsázku, nápady, pro ty aktivní, kteří chtějí mít Zbraslav u srdce.

Foto: www.os-zbraslav.cz - Rozmarná plovárna
Foto: www.os-zbraslav.cz – Rozmarná plovárna

Dále proběhlo devět speciálních akcí RPZ – např. Koncert význačného jazzového muzikanta Laca Decziho, projekty ZŠ Vl. Vančury, Rozmarná plovárna, Zahajovací den a Závěrečný večer Roku pro Zbraslav a další.

023

Byly rozpracovány náměty na projekty, které iniciovala veřejnost a členové Klubu009 – např. publikace o kostelu sv. Jakuba Staršího, Muzeum Přemyslovců, soutěž na podobu kruhového objezdu, Galerie pod širým nebem – MHD zastávky, naučné stezky, infocentrum a další. Věříme, že se nám povede posunout dál jejich realizaci.

Hlavní přínos projektu vidíme v podpoře komunitního života městské části a posílení zdravého patriotismu. Vedle propagace 900 let Zbraslavi na kruhovém objezdu bylo jako projev sounáležitosti s RPZ při více než 30 akcích organizátory z řad veřejnosti použito logo RPZ.

Na realizaci projektu se nám podařilo získat dotaci 90 000 Kč z programu Ministerstva kultury, určenou na oslavy významných výročí měst a obcí.

Závěrečný večer RPZ proběhl 28. listopadu 2015. V roce 2016 pracujeme na projektu Žít pro Zbraslav, který na RPZ navazuje a zaměřuje se na přemyslovský odkaz a osobnost Karla IV.

V srpnu 2015 vyšlo druhé vydání informační brožury, která obsahovala jak historické informace, tak program akcí organizovaných či podporovaných naší městskou částí.

V roce 2016 probíhal analogicky projekt Žít pro Zbraslav, ve kterém byly na podněty občanů – v souvislosti s oslavami 700 let od narození Karla IV. – zorganizovány akce: happening k narozeninám Karla IV. u Karlova stánku, přednášky na téma posledních Přemyslovců, Svatováclavský koncert, ale odpovídal jim i koncept Slavností Elišky Přemyslovny.

Obnovili jsme Zbraslavské jarmarky. Formát akce, kterým je kvalitní nákup a místo setkání s přáteli či sousedy v příjemné atmosféře, se osvědčil. Díky partnerovi s nápadem a nasazením se v roce 2015 uskutečnilo devět trhů během roku a dva vánoční a v roce 2016 jedenáct trhů a dva adventní.

Foto: www.zbraslavskejarmarky.cz
Foto: www.zbraslavskejarmarky.cz

Ve spolupráci s francouzským velvyslanectvím jsme připravili projekt partnerského města. Vztah s Francií se po loňské květnové návštěvě prohloubil pozváním na oslavu státního svátku na francouzském velvyslanectví i ve dnech smutku po teroristických útocích v Paříži. Letos jsme opět na Zbraslavi přivítali rodinu pana generála Paula Pina, která nám s tímto projektem velmi pomohla. Inspirujeme se i u jiných městských částí. Zbraslav byla představena na setkání se starostou města Nimes, které je partnerským městem Prahy 1. V současné době se pracuje na definici konceptu partnerství.

Pracujeme na správné heraldické podobě historického zbraslavského znaku a legislativním procesu jeho přidělení.  Vyhlásili jsme soutěž na logo městské části, zapojili do něj veřejnost a posléze vyzvali studenty uměleckých škol. Ke konci roku 2016 bychom měli obdržet k posouzení jejich návrhy.

Máme novou kronikářku, paní Lenku Šťástkovou, která je učitelkou dějepisu v ZŠ Vl. Vančury. Společně navracíme význam v posledních letech zanedbávané obecní kronice a jsme rádi, že je skutečně o čem psát.