2015/2016 – A další…

Home / Archiv / A další… / 2015/2016 – A další…

Jako člen Svazu městských částí hlavního města Prahy jsme společně s ostatními starosty odmítli návrh dotačních vztahů radních hlavního města Prahy za ANO a ČSSD a podařilo se nám prosadit takový návrh, který přinese do našeho rozpočtu o téměř 10 000 000 Kč více. Servis, který poskytuje svaz při projednávání dokumentů hlavního města, je cenným zdrojem informací, např. při posuzování věcné novely Pražských stavebních předpisů, vyhlášky o psech či hracích automatech.

Spolupracujeme na novém územním plánu Prahy – Metropolitním plánu. Po konzultacích městských částí na IPR se připravujeme na připomínkování zpracovaného návrhu. Současně sledujeme vývoj na IPR, osud Metropolitního plánu není úplně jistý.

Byli jsme IPR vyzváni k připomínkování návrhu aktualizace Strategického plánu hlavního města. Zástupce městské části se zúčastnil dvou workshopů na toto téma a zaslali jsme připomínky k návrhu.

 Vzhledem k posílení komunikace MČ Praha-Zbraslav s MHMP, navázání konstruktivního dialogu především o provozních a správních věcech, jsme byli přizváni k tvorbě strategického dopravního dokumentu Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, jehož tvorba odstartovala v květnu 2016 a který bude závazným pražským předpisem pro dopravní infrastrukturu v letech 2018 až 2030.

Podařilo se dořešit některé případy nevyjasněných majetkoprávní vztahů k pozemkům zejména tam, kde MČ užívá neoprávněně cizí pozemky. Podařilo se nám dojednat s MHMP podporu při převodu pro MČ strategických pozemků, např. na Závisti nebo za Lidlem.

Problém s rozestavěným objektem sportovní haly RSC pokračuje. Vlastník budovy nereagoval na naše návrhy nového nájemního vztahu založeného na jednoznačné specifikaci užití a provozu budovy. Na otázky, co kdo staví a jak provozuje, jsme odpověď nedostali. Ani skoro dokončený prostor komerčního zdravotnického zařízení v prostorách RSC, jehož stavba je provedena načerno, bez platného stavebního povolení, stavebník od konce ledna 2015 se stavebním úřadem nedořešil. Naopak byla stavebníkem podána žaloba proti hlavnímu městu na nucený odprodej pozemku za nevýhodnou cenu. Proti tomuto postupu jednáme ve shodě s MHMP a snažíme se i nadále, aby byl objekt řádně dokončen a zkolaudován dle platného stavebního povolení, naplno sloužil občanům Zbraslavi a oprávněné požadavky městské části z pronájmu pozemků byly smluvně zajištěny. O této záležitosti pravidelně informujeme na veřejných zasedáních Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav. Naopak všechny sportovní aktivity pro veřejnost probíhající ve zkolaudovaných částech objektu podporujeme.

Podařilo se nám zviditelnit městskou část v celostátních médiích. Český rozhlas Vltava vysílal živě přenos ze závodu Zbraslav – Jíloviště, Česká televize natáčela na Zbraslavi dva díly pořadu Toulavá kamera a v reportáži TV Metropole byly vedle zajímavostí o Zbraslavi i záběry z Rozmarné plovárny, ve zpravodajských relacích ČT proběhla reportáž o slavnostním otevření obnoveného přístaviště. Média informovala také o akcích Roku pro Zbraslav – 900 let od první zmínky o Zbraslavi. V tisku i rozhlase proběhly informace o participativním rozpočtu, o otevření lesoparku Belveder, o nevítané situaci na Strakonické. Aktuálně je Zbraslav propagována především jako součást oslav 700 let od narození Karla IV.