2017 – Otevřená radnice

Home / Archiv / Otevřená radnice / 2017 – Otevřená radnice

Úpravami budovy úřadu a jejím otevřením se snažíme usnadnit občanům řešení běžných i náročnějších životních situací a komunikaci nejen s odbory úřadu, ale i s radními. Zajistili jsme místa pro přebalování a kojení v budově úřadu i v Městském domě, pořídili jsme lyžiny pro vstup do budovy úřadu pro osoby se ztíženou mobilitou. Často vyhledávané agendy jsme přesunuly do přízemí. Zlepšujeme chod úřadu jeho rozvojem, vzděláváním zaměstnanců, zabýváme se Vašimi dotazy a připomínkami.

Veřejnost informujeme prostřednictvím webových stránek, SMS zpráv, Zbraslavských novin a také na facebooku MČ Praha-Zbraslav. Zveřejňujeme materiály pro zasedání zastupitelstva a rady, veřejné zakázky a uzavřené smlouvy. Z jednání zastupitelstva, rady, výborů a komisí jsou pořizovány a zveřejňovány zápisy, ze zastupitelstva je pořizován audiozáznam. Hospodaření městské části mohou občané sledovat skrze aplikaci Rozklikávací rozpočet na webových stránkách. V druhé polovině roku 2017 jsme tuto aplikaci rozšířili i o hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ. Uveřejňujeme všechny schůzky, které v agendě radních uskutečníme. Dokončili jsme přípravy na zřízení infocentra na Zbraslavském náměstí.

Veřejnost zapojujeme do projektů a rozhodování. Probíhají veřejná setkání s diskusí, jako například setkání k zahájení nové vlny Participativního rozpočtu, či k revitalizaci prostranství na Slunečním městě. Probíhají setkání O všem s vámi, na kterých přichází občané debatovat s radními o tom, co je zajímá a trápí.

Ve druhém ročníku projektu Participativní rozpočet, pro který jsme určili částku 1.000.000 Kč z rozpočtu 2017, byly realizovány 4 projekty.

Organizací Oživení, z. s., která monitoruje otevřenost radnic, jsme byly na setkání Správných radnic vyzváni ke sdílení dobré praxe.