2017 – Školství a sociální oblast

Home / Aktuality / 2017 – Školství a sociální oblast

Školství

Vnímáme školství jako komplexní systém opírající se o péči o děti, jejich výchovu a vzdělávání ve školách i prostřednictvím podpory aktivního využívání jejich volného času.

Dokončili jsme Koncepci rozvoje vzdělávání na Zbraslavi, kterou připravujeme ke konzultacím se školami a školskými zařízeními, spolky, radou a školskou komisí a k předložení zastupitelstvu.

Spolupracovali jsme na aktualizaci Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) Prahy 16, který je podmínkou pro to, aby mohly školy a školská zařízení čerpat finanční prostředky z grantových výzev ministerstva a magistrátu k větším investičním akcím, jako je například vybavení odborné učebny v řádech milionů korun.

Ve spolupráci s učitelským sborem a ředitelem školy hledáme nové možnosti rozvoje základní školy. Připravujeme rekonstrukci a dostavbu základní školy, budov v Hauptově ulici a U Lékárny. Jedná se hlavně o úpravu vstupu po požáru šaten. Také jsme schválili studii úprav okolí budovy Nad Parkem. U hlavního vstupu vznikne reprezentativní předprostor s úschovnou kol, u vstupu na hřiště plocha pro relaxaci. Vybavili jsme základní školu interaktivními tabulemi.

Realizujeme projekt revitalizace školního hřiště ZŠ. Hřiště bude sloužit především potřebám školy, proto na přípravě projektu spolupracujeme s jejími zástupci, bude ale také poskytovat kvalitní sportovní plochy pro zbraslavskou veřejnost a sportovní organizace.

Setkáváme se pravidelně s řediteli a také s pracovníky škol, a to jak ve slavnostní atmosféře na konci a na začátku školního roku, tak při běžném provozu na informativních a diskusních setkáních.

Nadále jednáme o podmínkách odkoupení budovy Matjuchinova pro mateřskou školu. Spolupracujeme s mateřskými školami na jejich rozvoji, účastníme se jejich akcí a zapojujeme je do života v městské části. V mateřské škole Matjuchinova jsme zavedli Zdravé stravování. Podporujeme pracující rodiče zavedením téměř nepřetržitého provozu mateřských škol během léta.

Sociální oblast

Příjemné prožívání radostných životních situací zbraslavských občanů podporujeme setkáváním při vítání občánků, setkáváním seniorů nebo připomínáním jejich významných životních jubileí.

Vytvoření týmu dvou sociálních pracovnic, do jejichž agendy spadá jak práce veřejného opatrovníka, tak sociální poradenství, pečovatelská služba a Domov s pečovatelskou službou (DsPS) a propojování místních pro-sociálně orientovaných organizací v rámci plánování sociálních služeb Zbraslavi pomáhá občanům Zbraslavi snadněji řešit tíživé životní situace.

Na základě spolupráce s Klubem aktivního stáří organizujeme akce pro místní seniory. Pro seniory jsme zřídili Seniortaxi, dopravující osoby se sníženou pohyblivostí každý měsíc na pietní místa.

V objektu bývalých jeslí Žabovřeská poskytujeme nebytový prostor společnosti Helpless, která zde provozuje chráněnou dílnu pro znevýhodněné osoby. Zpracovali jsme mapu bezbariérovosti Zbraslavi a brožuru o organizacích nabízejících na Zbraslavi pomoc v nouzi.