2017 – Laguny, řeky, nábřeží

Home / Aktuality / 2017 – Laguny, řeky, nábřeží

V roce 2016 jsme začali s údržbou levého břehu Vltavy v okolí Zbraslavi. Každých čtrnáct dní sekáme úsek mezi začátkem protipovodňové zdi u lomu až k mostu okruhu. Zpřístupňujeme tím řeku, kterou chápeme jako nedílnou součást města.

Práce na přípravě cyklostezky A20 z Lahovic do Strnad pokračují. Během těchto prací bohužel začal soudní spor o vlastnictví pozemků v majetku Státního pozemkového fondu v části u Lahovic. Projektanti nyní řeší možnost přeložky trasy mimo tyto pozemky.

Dle rozšířeného plánu péče o zeleň v okolí komunikací udržujeme jednou měsíčně okolí chodníků v Lahovičkách. Rádi bychom zde začali s intenzivnější péčí okolo řeky, ale tyto pozemky nejsou ve vlastnictví města. Doufejme, že díky podpoře MHMP a projektu Příměstského parku Soutok budeme moci nabídnout jejich majitelům odkup nebo dlouhodobý pronájem a dokážeme zde vytvořit třeba ekozahradu.

Příměstský park Soutok je obrovské téma. Troufáme si tvrdit, že díky spolupráci vedení MČ Praha-Zbraslav (100pro Zbraslav) a MHMP, zastoupeného Institutem plánování a rozvoje (IPR) se podařilo z nekonkrétní myšlenky a následné studie krajiny na soutoku (doc. Jebavý, ČZU) z let 2013-2014 vytvořit pilotní projekt příměstského parku, který nemá v naší republice obdoby. V roce 2016 na podzim se naplno rozběhlo plánování a příprava parku, který by se měl rozkládat na území od Modřanského jezu, okolo Zbraslavi, Radotína, Lipenců, až k Dolním Černošicím. Projekt má podporu zastupitelstva hl. m. Prahy. Příměstský park, jak je v Evropě obvyklé, má formát společně spravované přírodní oblasti, která obsahuje ekologické zemědělství, regulaci povodní, mimoprodukční funkce přírody – rozvoj biodiverzity, likvidace tepelného ostrova velkoměsta, podpora malého vodního cyklu; a samozřejmě funkce rekreační a podmínky pro lokální podnikání.