Bc. Filip Gaspar

Home / Lidé / Bc. Filip Gaspar
Bc. Filip Gaspar

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Dopravní pilot
Bez politické příslušnosti
Navržen za: Nezávislý kandidát

Je mi 37 let. Více než 14 let pracuji jako dopravní pilot a v posledních 4 letech i jako zbraslavský místostarosta zodpovědný za rozpočet a majetek. Díky své profesi se dokážu na problémy dívat s nadhledem a problémy řešit konstruktivně.
Na Zbraslavi žiji více než 34 let a Zbraslav je domovem mým i mé rodiny. Proto zákonitě chci, aby se na Zbraslavi dobře žilo, aby Zbraslav byla příjemným místem, kde radnice naslouchá potřebám občanů všech věkových kategorií a zajišťuje jejich plnění.
Cítím, že k občanské společnosti je potřeba i zapojení občanů a proto se již několik volebních období snažím v zastupitelstvu přispět svou „troškou do mlýna.“ V posledním období jsem například vedl projekt participativního rozpočtu a měl jsem velikou radost, že se nám projekt vydařil a se svými návrhy se zapojily desítky občanů a stovky pak do hlasování. Byli jsme jedni z prvních v celé republice a jsme často uváděni jako příklad. Takové úspěchy dodávají energii do další práce.
Velikou radost mi také přináší zájem občanů o Slavnosti Elišky Přemyslovny, na kterých se od začátku podílím. Je důležité si připomínat historii, poučit se z ní, ale i se pobavit ať už na koncertě, v divadle či při rytířském klání.
Jako dopravní pilot jsem zvyklý dělat důležitá rozhodnutí a nést za ně plnou zodpovědnost. Umět plánovat, být připraven a reagovat na nastalou situaci. Stejný přístup je nutný i na radnici a proto jsem se rozhodl nabídnout občanům ruku k dílu i nadále a kandidovat do zastupitelstva. Našemu sdružení 100pro Zbraslav se v posledních letech podařilo dokončit mnoho projektů, dořešit i vlekoucí se kauzy a připravit mnoho dalších do budoucna. Práce pro Zbraslav má výsledky a má smysl a proto do toho jdu opět na 100pro!