Ing. Radek Rejna

Home / Lidé / Ing. Radek Rejna
Ing. Radek Rejna

Bydliště: Praha – Zbraslav
Povolání: Strojní konstruktér
Bez politické příslušnosti
Navržen za: Strana zelených

Pracuji ve vývoji zdravotnických prostředků a kontejnerů pro převoz radioaktivních zdrojů. Na Zbraslavi bydlím 11 let a poslední 3 roky jsem uvolněným radním. Protože je to moje první setkání s komunální politikou, musel jsem se ze začátku prokousávat procesy a postupy, které jsou v rámci samosprávy běžné, ale pro laika leckdy nepochopitelné. Pořád sice nejsem expert na státní správu a samosprávu, ale vzhledem k několika desítkám připravených a rozpracovaných akcí, které v minulých letech prošly našima rukama, dokážu zhodnotit realizovatelnost a spolu s ostatními dotáhnout do konce ty nejdůležitější projekty.
Začali jsme revizí toho, co na Zbraslavi chybí. Pomocí urbanistických studií jsme si definovali způsob a směr rozvoje našeho města. S plány na rozvoj cyklistiky a pěší infrastruktury nám pomáhali projektanti pražských cyklostezek a odborníci z neziskovek. Protože doprava v našem městě úzce souvisí s Vltavou a Berounkou, uvítal jsem možnost aktivní spolupráce na tvorbě projektů nových cyklostezek na březích Vltavy, na strategickém materiálu Příměstský park Soutok, na akčním plánu pražské mobility 2018-2030. Kromě těchto dlouhodobých vizí jsem byl i u těch menších, čistě zbraslavských, u postupného vylepšování veřejného prostoru. Zastávky, lavičky, hřiště, chodníky, náměstí, nábřeží, louky.
Když se ohlédnu zpátky na ty čtyři roky práce, beru to všechno jako začátek. Tak jako v přírodě existují rostliny, které obsadí dříve holá stanoviště, aby připravily půdu pro následující vytrvalejší druhy, tak naše hotové projekty vnímám jako ty pionýrské. Vím, že hodně věcí je třeba dodělat, vylepšit, nebo změnit. Vidím ale také, že i tyto první, leckdy nedokonalé, projekty, udělaly hodně radosti. Dospělým, ale hlavně dětem. Z toho mám radost já. A proto chci pokračovat. Proto kandiduji i teď.